Naše úspěchy

Studentské

Student češtiny získal Cenu děkana FF MU 2019 za nejlepší bakalářskou práci

Bc. David Ryška, student oboru Český jazyk a literatura, získal v roce 2019 1. místo za bakalářskou práci s názvem Slovosled zájmen v Bibli kralické. Vedoucím práce byla Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

 

Student PLINu získal Cenu děkana FF MU 2018 za nejlepší magisterskou práci

Richard Holaj, student našeho oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, byl oceněn Cenou děkana 2018 za nejlepší magisterskou práci. Práce na téma Počítačová podpora osvojování české ortoepické výslovnosti vznikla pod vedením prof. Marie Krčmové. Cena byla předána 14. listopadu 2018 v rámci Slavnosti Týdne humatnitních věd.

 

Zooaplikace

Studenti oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika ve spolupráci s pracovníky Zoo Brno vytvořili (a stále vylepšují) aplikaci pro mobilní telefony, která přibližuje návštěvníkům Zoo Brno příběhy, vlastnosti a zvyky zvířat, s nimiž se setkají při procházení návštěvnické trasy. Informace jsou podávány ve dvou verzích textů (pro děti a pro dospělé) např. formou vyprávění, pohádek či dialogů.

Stáhni Zooaplikaci

Cena děkana FF MU 2017

V rámci Týdne humanitních věd byly 16. listopadu 2017 předány Ceny děkana za vynikající bakalářské, magisterské a doktorské práce. Na prvním místě v kategorii doktorských prací se umístila odborná asistentka Ústavu českého jazyka FF MU Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D., s prací Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině. Druhé místo v kategorii bakalářských prací obdržel absolvent oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika Mgr. Bc. Zbyněk Michálek s prací Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka. Oběma srdečně gratulujeme.

Jdi do fotogalerie

Úspěch studentů při udělování Ceny děkana FF MU

Čtyři studenti ÚČJ uspěli při udělování Ceny děkana FF za nejlepší bakalářskou a magisterskou práci. Ceny byly oficiálně vyhlášeny na slavnosti pořádané 16. 11. 2016 v rámci Týdne humanitních věd na FF MU.

 

zjisti víc

Jdi do fotogalerie

Zaměstnanecké

Zvláštní cena děkana za tvůrčí čin 2018 udělena NESČ

Redaktoři prof. Karlík, prof. Pleskalová a autorský kolektiv Nového encyklopedického slovníku češtiny získali Zvláštní cenu děkana za tvůrčí čin 2018. Cena byla předána 14. listopadu 2018 v rámci Slavnosti Týdne humatnitních věd.

 

Významný úspěch pracovníka ÚČJ


Mgr. Pavel Caha,  Ph.D., pracovník Ústavu českého jazyka FF MU, byl pozván na prestižní Massachusetts Institute of Technology, aby zde promluvil  na téma  *Phrasal spellout, multiple exponence and bracketing paradoxes*. Přednáška se uskutečnila  28. 9. 2018 a dr. Caha v ní
představil nejnovější analýzu komparativu v rámci teorie nanosyntaxe.

Jaké důsledky mají závěry dr. Cahy a jeho kolegů Karen De Clercq a Guida Vanden Wyngaerda pro  zkoumání dané problematiky, si zájemci mohou přečíst zde.

Jdi na plakát z akce

Nový encyklopedický slovník češtiny

Na počátku roku 2017 vyšel Nový encyklopedický slovník češtiny, kolektivní dílo, na němž se pod garancí Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU podílelo více než 190 lingvistů ze 13 zemí. Reprezentativní práce reflektující v 1 600 heslech současné poznání češtiny i jazyka vůbec je určena a otevřena všem zájemcům o jazyk, od specializovaných odborníků po zainteresované laiky. Od února 2017 je slovník volně přístupný i on-line na www.czechency.org. Elektronická verze vznikla ve spolupráci s Centrem zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky MU.

Jdi na NESČ