Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Obor: Český jazyk a literatura

Zde se přihlašujete ke státnicím. Po výběru typu studia se vám zobrazí formulář, ve kterém je nutné vyplnit:

- do jména: jméno, příjmení, UČO

- do zprávy: jméno vedoucího diplomové práce, obor (např. Učitelství českého jazyka pro SŠ) a zda je termín řádný či opravný (v případě opravného termínu jména členů předchozí komise)

 

Další informace:

Přihlášení je povinné (netýká se studentů oboru PLIN).

Přihlašování poběží do 16. 8. 2020.

Studenti hlásící se k závěrečným bakalářským i magisterským zkouškám musejí mít potvrzení o splnění všech studijních povinností. Zkušební komise bude toto potvrzení vyžadovat.

 

Typ studia: