Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce

Obor: Český jazyk a literatura

Důležitá data

Přihlašování k SZZ: 22. dubna 2024 – 15. května 2024

SZZ v červnu 2024: 10.–12. června 2024, prezenční forma
SZZ v září 2024: 2.– 4. září 2024, prezenční forma


Další informace

Chystají-li se studenti neúspěšní v řádném červnovém termínu na opravný termín zářijový, musí si podat žádost na studijním oddělení.

Komise, termín a časový harmonogram konání SZZ bude upřesněn podle počtu přihlášených.


Chci jít ke státnicím...

 1. Na začátku semestru si zapíšu předmět Státní závěrečná zkouška podle svého programu/specializace, viz box níže.
 2. Vložím bakalářskou/diplomovou práci do archivu a oznámím to e-mailem sekretářce ÚČJ na bohem@phil.muni.cz, pokud píšu jazykovědnou práci. Vložení literárněvědné práce oznamuji sekretářce ÚČL na bromova@phil.muni.cz. Odevzdání práce také konzultuji s vedoucím, neodevzdávám ji bez jeho/jejího vědomí.
 3. Přihlásím se na zkušební termín v ISu.
 4. Požádám e-mailem studijní oddělení, jestli mám splněné všechny studijní požadavky.

Přihlášení ke zkoušce

Zde se ve formuláři níže přihlašujete ke státní závěrečné zkoušce. Po výběru typu studia se vám zobrazí formulář, ve kterém je nutné vyplnit:

 • do jména: jméno, příjmení, UČO
 • do zprávy: jméno vedoucího diplomové práce, obor (např. Učitelství českého jazyka pro SŠ) a zda je termín řádný či opravný (v případě opravného termínu jména členů předchozí komise)

Přihlášení je povinné (netýká se studentů oboru PLIN).

Kódy předmětu Státní závěrečná zkouška pro jednotlivé programy:
Bakalářské studium
 • CJSZZ01B Státní závěrečná zkouška – studenti jednooborovéhohlavního studijního plánu; mateřský obor: Český jazyk a literatura (program FF, B-CJ_FBCJpJ NEBO program FF, B-CJ_FBCJpH)

 • CJSZZ02B Státní závěrečná zkouška – studenti vedlejšího studijního plánu; mateřský obor: Český jazyk a literatura (program FF, B-CJ_FBCJpV)

 • CJSZZ03B Státní závěrečná zkouška – studenti specializace jednooborového plánu; mateřský obor: Čeština pro cizince (program FF, B-CJ_FBCJpSCC)
Magisterské studium
 • CJSZZ01N Státní závěrečná zkouška – studenti hlavního studijního plánu; mateřský obor: Český jazyk a literatura (program FF, N-CJ_FNCJpH)

 • CJSZZ02N Státní závěrečná zkouška – studenti vedlejšího studijního plánu; mateřský obor: Český jazyk a literatura (program FF, N-CJ_FNCJpV)

 • CJSZZ03N Státní závěrečná zkouška – studenti jazykovědné bohemistiky; mateřský obor: Jazykovědná bohemistika (program FF, N-CJ_FNCJpSJB)

 • CJSZZ04N Státní závěrečná zkouška – studenti literárněvědné bohemistiky; mateřský obor: Literárněvědná bohemistika (program FF, N-CJ_FNCJpSLB)

 • CJSZZ05N Státní závěrečná zkouška – studenti specializace češtiny jako cizí jazyk; mateřský obor: Čeština jako cizí jazyk (program FF, N-CJ_FNCJpSCJ)

 • CJSZZ01U Státní závěrečná zkouška – studenti učitelství jednooborovéhohlavního plánu; mateřský obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (program FF, N-CJU_FNCJUpJ NEBO program FF, N-CJU_FNCJUpH)

 • CJSZZ02U Státní závěrečná zkouška – studenti učitelství vedlejšího studijního plánu; mateřský obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (program FF, N-CJU_FNCJUpV)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info