Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Obor: Český jazyk a literatura

Zde se ve formuláři níže přihlašujete ke státní závěrečné zkoušce. Po výběru typu studia se vám zobrazí formulář, ve kterém je nutné vyplnit:

 • do jména: jméno, příjmení, UČO
 • do zprávy: jméno vedoucího diplomové práce, obor (např. Učitelství českého jazyka pro SŠ) a zda je termín řádný či opravný (v případě opravného termínu jména členů předchozí komise)

Další informace:

Přihlášení je povinné (netýká se studentů oboru PLIN).

SZZ v červnu 2024 – termín řádný i opravný – se konají prezenční formou 10.–12. června 2024.
SZZ v září 2024 – termín řádný i opravný – se konají prezenční formou 2.–4. září.

Chystají-li se studenti neúspěšní v řádném červnovém termínu na opravný termín zářijový, musí si podat žádost na studijním oddělení.

Přihlašování k SZZ bude možné od poloviny dubna 2024.

Komise, termín a časový harmonogram konání SZZ bude upřesněn podle počtu přihlášených. 

Studenti jsou povinni přihlásit se také v ISu na zkušební termín ke SZZ.

Po vložení jazykovědně diplomové práce do archivu v ISu je třeba tuto skutečnost oznámit sekretářce ÚČJ e-mailem na bohem@phil.muni.cz. Vložení literárněvědné práce prosím oznamte na ÚČL na e-mail bromova@phil.muni.cz. Vložení diplomové práce do archivu konzultujte se svým vedoucím, neodevzdávejte práci bez jeho/jejího vědomí.

Před SZZ nezapomeňte požádat e-mailem studijní oddělení o kontrolu splnění všech studijních požadavků.

Kódy předmětu Státní závěrečná práce pro jednotlivé programy:
Bakalářské studium
 • CJSZZ01B Státní závěrečná zkouška – studenti jednooborovéhohlavního studijního plánu; mateřský obor: Český jazyk a literatura (program FF, B-CJ_FBCJpJ NEBO program FF, B-CJ_FBCJpH)

 • CJSZZ02B Státní závěrečná zkouška – studenti vedlejšího studijního plánu; mateřský obor: Český jazyk a literatura (program FF, B-CJ_FBCJpV)

 • CJSZZ03B Státní závěrečná zkouška – studenti specializace jednooborového plánu; mateřský obor: Čeština pro cizince (program FF, B-CJ_FBCJpSCC)
Magisterské studium
 • CJSZZ01N Státní závěrečná zkouška – studenti hlavního studijního plánu; mateřský obor: Český jazyk a literatura (program FF, N-CJ_FNCJpH)

 • CJSZZ02N Státní závěrečná zkouška – studenti vedlejšího studijního plánu; mateřský obor: Český jazyk a literatura (program FF, N-CJ_FNCJpV)

 • CJSZZ03N Státní závěrečná zkouška – studenti jazykovědné bohemistiky; mateřský obor: Jazykovědná bohemistika (program FF, N-CJ_FNCJpSJB)

 • CJSZZ04N Státní závěrečná zkouška – studenti literárněvědné bohemistiky; mateřský obor: Literárněvědná bohemistika (program FF, N-CJ_FNCJpSLB)

 • CJSZZ05N Státní závěrečná zkouška – studenti specializace češtiny jako cizí jazyk; mateřský obor: Čeština jako cizí jazyk (program FF, N-CJ_FNCJpSCJ)

 • CJSZZ01U Státní závěrečná zkouška – studenti učitelství jednooborovéhohlavního plánu; mateřský obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (program FF, N-CJU_FNCJUpJ NEBO program FF, N-CJU_FNCJUpH)

 • CJSZZ02U Státní závěrečná zkouška – studenti učitelství vedlejšího studijního plánu; mateřský obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (program FF, N-CJU_FNCJUpV)

Typ studia:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info