O programu Počítačová lingvistika

Cílem programu Počítačová lingvistika (dříve obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) je propojit humanitní a přírodovědné vzdělání a poskytnout studentům náhled do obou těchto světů. Program se zaměřuje na výchovu lingvistů s kvalitní znalostí českého jazyka, s kvalifikovaným vhledem do oblasti informačních technologií a schopností algoritmického myšlení. Je určen studentům, které láká hledat průniky zdánlivě neslučitelných disciplín, jako jsou lingvistika a informatika. V České republice jde o jediný program na humanitně orientované fakultě, ve kterém lze studovat počítačovou lingvistiku již v bakalářském stupni. Program je propojen s organizacemi a firmami jihomoravského regionu, ve kterých studenti nacházejí uplatnění již během studia. Kromě studia českého jazyka, informatiky a počítačové lingvistiky nabízí program řadu dalších aktivit, jako jsou přednášky zvaných hostů, exkurze na akademická a komerční pracoviště, účast v zajímavých projektech a odborné workshopy (vlastní či ve spolupráci s firmami).

V letech 20122014 byl obor podporován projektem OP VK – INOVA.CZ.

Program Počítačová lingvistika (koncipovaný jako jednooborové i sdružené bakalářské a magisterské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity) je určen všem studentům se zájmem o češtinu a počítačové technologie. Jeho výuka byla zahájena v podzimním semestru 2010 a zajišťují ji pracovníci Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU, Fakulty informatiky MU Centra zpracování přirozeného jazyka FI MU.

Psali o nás

Tisková zpráva o oboru PLIN ↓ ke stažení.

Rozhovor se studentkou Neli Hejkalovou o její bakalářské práci (Zpravodajský portál online.muni.cz)

Rozhovor se studentkou Kateřinou Novou (Portál www.ruce.cz)

Rozhovor s Mgr. Hanou Žižkovou, vyučující předmětu Korektorská cvičení I a II

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info