Naši partneři

Ústav pro jazyk český AV ČR

Studenti pravidelně navštěvují na exkurzích jednotlivá pracoviště ÚJČ. V Praze se nejčastěji seznamují s činností oddělení jazykové kultury a oddělení vývoje jazyka, v Brně s odělením dialektologickým a etymologickým.

Zjistit více

Bez popisku


Ústav Českého národního korpusu 

S prací hlavního pracoviště české korpusové lingvistiky se studenti seznamují na exkurzích, workshopech a přednáškách zvaných hostů. Řada závěrečných bakalářských a magisterských prací je zaměřena na analýzu dat získaných z Českého národního korpusu.

Zjistit více

Bez popisku


RWS Moravia

Ve společnosti RWS Moravia studenti na exkurzích získávají informace o strojovém překladu a lokalizaci v praxi. Další praktické zkušenosti mohou získávat na brigádách ve firmě. Několik absolventů zde díky své specializaci už našlo pracovní uplatnění po skončení studia.

Zjistit více

Bez popisku


Red Hat

Studenti se ve společnosti Red Hat uplatňují především na pozicích stážistů, některým se zde již podařilo najít i zaměstnání.

Zjistit více

Bez popisku


Zoo Brno

Řada studentů oboru PLIN se zapojila do společného projektu se Zoo Brno na vývoj mobilní aplikace. Aplikace, která obsahuje řadu zajímavých textů o zvířatech ve verzi pro děti i dospělé, je již dostupná v Google Play a App Store.

Zjistit více

Bez popisku


RaRe Technologies

Se společností RaRe Technologies studenti pravidelně spolupracují formou externích brigád, při kterých získávají zkušenosti s anotací jazykových dat.

Zjistit více

Bez popisku


Český rozhlas Brno

S prací Českého rozhlasu Brno se studenti seznamují na pravidelných exkurzích. Spolupráce se rozšířila také v podobě  projektu, ve kterém studenti zkoumali správnou výslovnost moderátorů.

Zjistit více

Bez popisku


EVE Technologies

Firma spolupracuje s oborem PLIN v několika oblastech, např. ve výuce praktického předmětu zaměřeného na vývoj mobilních aplikací, uspořádání tradičního podzimního workshopu, zapojení studentů do stáží či v přípravě společného výzkumného projektu.

Zjistit více

Bez popisku


Obsahová agentura

Díky Obsahové agentuře se studenti seznamují s prací v oblasti copywritingu. Od jarního semestru 2018 mohou navštěvovat kurz Copywriting vedený zakladatelem firmy Martinem Brablecem a jeho spolupracovníky.

Zjistit více

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info