Ocenění MUNI Scientist 2020 pro pracovnice ÚČJ

29. 1. 2021

Doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr., a Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., byly oceněny za interdisciplinární výzkum na pomezí humanitních věd a informatiky a za realizaci aplikačních projektů z této oblasti.


Za špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu za období 2019 až 2020 ocenila vybrané vědce z Masarykovy univerzity prorektorka pro výzkum a doktorské studium prof. Šárka Pospíšilová. Předání ocenění MUNI Scientist se uskutečnilo virtuálně na závěrečné konferenci Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU) v polovině prosince 2020. Oceněno bylo třicet sedm vědců a jejich vědeckých týmů napříč fakultami, ústavy a výzkumnými centry. Mezi nimi i dvě pracovnice ÚČJ FF MU:

doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr., a Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.


Ocenění MUNI Scientist je novou soutěžní kategorií GAMU. Nominace jsou interní a provádějí je proděkani pro vědu a výzkum fakult, ředitelé či pověřenci výzkumných center, ředitel Centra pro transfer technologií, prorektor pro výzkum a doktorské studium a vedoucí Odboru výzkumu Rektorátu MU. Cílem je nejenom ocenit a vyzdvihnout významné vědecké počiny za uplynulé období, ale také posílit motivaci vynikajících vědeckých pracovníků univerzity a šířit dobré jméno MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info