Přednášky

Pro studenty oboru PLIN (a dalších filologických oborů) je pořádán cyklus lingvistických přednášek domácích a zahraničních odborníků zabývajících se počítačovým a korpusovým zpracováním jazyka. Část přednášek se věnuje tématům nepočítačově orientované bohemistické lingvistiky.

Semestr podzim 2019

Přednáška PhDr. Petra Peňáze (ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás) Dějiny hmatového písemnictví a Braillovo písmo v digitální praxi (27. 9. 2019)

Zpráva studentů

Přednáška PhDr. Martiny Ireinové, Ph.D., a PhDr. Hany Konečné (dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR) Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí (25. 10. 2019)

Zpráva studentů

Přednáška Bc. Martina Brablece (Obsahová agentura, s. r. o.) Co je to copywriting (8. 11. 2019)

Zpráva studentů

Přednáška PhDr. Petra Pořízky, Ph.D. (FF UP Olomouc) Analýza výslovnosti moderátorů Českého rozhlasu (6. 12. 2019)

Semestr jaro 2019

Přednáška doc. Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D. – Západní Německo, lašský Betlém, brněnské Versailles (kolokační analýza proprií) (15. 3. 2019)

Zpráva studentů

Přednáška PhDr. Lídy Holé – Komunikativní přístup a jeho uplatnění ve výuce češtiny jako cizího jazyka (29. 3. 2019)

Zpráva studentů

Přednáška Ing. Michala Hradiše, Ph.D. – Trends in NLP (5. 4. 2019)

Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Tamáse Tölgyesi, Ph.D. – Středoevropská kuchyně jako zrcadlo kontaktů interkulturních (15. 4. 2019)

Zpráva studentů

Semestr jaro 2018

Přednáška RNDr. Jana Rygla – Určování autorství digitálních textů (2. 3. 2018)

Přednáška PhDr. Markéty Pravdové, Ph.D., MBA  – Čeština z dílny Jazykové poradny (20. 4. 2018)

Semestr podzim 2017

Přednáška Martina Brablece – Ze zákulisí profesionálního prodeje slov (13. 10. 2017)

Zpráva studentů

Přednáška Ing. Tomáše Kisky – Akustická analýza hypokinetické dysartrie u pacientů s parkinsonovou nemocí (20. 10. 2017)

Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Veroniky Novákové Současný stav české forenzní lingvistiky (15. 11. 2017)

Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Petry Landergott a Mgr. Lucie Řehoříkové Česká centra a jejich činnost, České centrum v Kyjevě (15. 11. 2017)

Zpráva studentů

Semestr jaro 2017

Přednáška RNDr. Adama Rambouska, Ph.D. – Hrátky s titulky – z hlavy až na plátno (3. 3. 2017)

Zpráva studentů

Přednáška prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. – Počátky (jazykových) korpusů u nás (17. 3. 2017)

Zpráva studentů

Přednáška Ing. Vladimíra Benka, Ph.D. – Webové korpusy Aranea (28. 4. 2017)

Zpráva studentů

Semestr podzim 2016

Přednáška PhDr. Aleše Bičana, Ph.D. – Lingvistický pohled na Tolkienovy jazyky (2. 12. 2016)

Zpráva studentů

Přednáška Ing. Alexandra Rosena, Ph.D. – O vícerozměrných slovních druzích aneb proč třídit podle více hledisek současně (15. 11. 2016)

Zpráva studentů

Přednáška Doc. RNDr. Vladimíra Petkeviče, CSc. – Morfologická homonymie v současné češtině (15. 11. 2016)

Zpráva studentů

Přednáška Doc. Ing. Jindřicha Matouška, Ph.D. a Ing. Jana Ševce, Ph.D. – Řečové technologie: od výzkumu k praxi (7. 10. 2016)

Zpráva studentů

Semestr jaro 2016

Přednáška PhDr. Petra Pořízky, Ph.D. – Olomoucký mluvený korpus (15. 4. 2016)

Zpráva studentů ke stažení

Přednáška Prof. Dr. Marka Nekuly – Jazykové ideologie a jazyková praxe (8. 4. 2016)

Přednáška Mgr. Zbyňka Vintra – Jazykověda utopená v překladu (18. 3. 2016)

Zpráva studentů ke stažení

Semestr podzim 2015

Přednáška Ing. Jana Sirotka, MBA – Chytré mapy – příběh úspěšné chytré firmy (13. 11. 2015)

Zpráva studentů ke stažení

Přednáška Mgr. Hany Žižkové – Bakalářskou práci správně a bez chyb (16. 10. 2015)

Zpráva studentů ke stažení

Přednáška Mgr. Marka Blahuše – Wikipedie – víc než mnohojazyčná encyklopedie (9. 10. 2015)

Zpráva studentů ke stažení

Semestr jaro 2015

Přednáška prof. Dr. Marka Nekuly (24. 4. 2015)

Zpráva studentů ↓ke stažení.

Přednáška dr. L. Puchrika (27. 3. 2015)

Zpráva studentů ↓ke stažení.

Přednáška Mgr. M. Blahuše (20. 3. 2015)

Zpráva studentů ↓ke stažení.

Semestr podzim 2014

Přednáška Mgr. Aleše Bičana, Ph.D., o Tolkienových jazycích (5. 12. 2014)

Zpráva studentů ↓ke stažení.

Druhá přednáška Mgr. Ivana Lukavského (31. 10. 2014)

Zpráva studentů ↓ke stažení.

Přednáška Mgr. Ivana Lukavského (3. 10. 2014)

Zpráva studentů ↓ke stažení.

Semestr jaro 2014

2. Přednáška Ing. Vladimíra Benka (11. 4. 2014)

Zpráva studentů ↓ke stažení.

2. Přednáška Mgr. Radka Čecha, Ph.D. (21. 3. 2014)

Zpráva studentů ↓ke stažení.

1. Přednáška RNDr. Jaroslavy Hlaváčové, Ph.D. (28. 2. 2014)

Zpráva studentů ↓ke stažení.

Semestr podzim 2013

1. Přednáška Mgr. Hany Žižkové (4. 10. 2013)

2. Přednáška Mgr. Lucie Chlumské (25. 10. 2013)

Zpráva studentů ↓ke stažení.

3. Přednáška Laisi Finwen (6. 12. 2013)

Zpráva studentů ↓ke stažení.

Semestr jaro 2013

1. Přednáška Mgr. Hany Žižkové ↓ (25. 3. 2013)

2. Přednáška Ing. Jozefa Ivaneckého, Ph.D. ↓ (12. 4. 2013)

3. Přednáška prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc. ↓ (29. 4. 2013)

Semestr podzim 2012

1. Přednáška Mgr. Hany Žižkové ↓ (12. 10. 2012)

2. Přednáška doc. RNDr. Vladimíra Petkeviče, CSc. ↓ (26. 10. 2012)

3. Přednáška RNDr. Jiřího Materny ↓ (19. 11. 2012)

4. Přednáška Mgr. Ivo Cicvárka ↓ (22. 11. 2012)

Semestr jaro 2012

1. Přednáška RNDr. Adama Rambouska ↓ (28. 2. 2012)

2. Přednáška prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. ↓ (30. 3. 2012)

3. Přednáška PhDr. Miloslavy Knappové, CSc. ↓ (20. 4. 2012)

4. Přednáška Marie Chochlovové, Ph.D. ↓ (11. 5. 2012)