Přednášky

Pro studenty oboru PLIN (a dalších filologických oborů) je pořádán cyklus lingvistických přednášek domácích a zahraničních odborníků zabývajících se počítačovým a korpusovým zpracováním jazyka. Část přednášek se věnuje tématům nepočítačově orientované bohemistické lingvistiky.

Semestr podzim 2023

Přednáška Mgr. Bc. Štěpána Macha, absolventa PLINu – S PLINem do veřejného i soukromého sektoru (6. 10. 2023)
Zpráva studentů

Přednáška doc. PhDr. Ivany Bozděchové, CSc.  Nebojme se anglicismů v češtině: jejich podstata, podoby a funkce v současné komunikaci (20. 10. 2023)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Aleny Strakové  Aby na obale nebyly chyby (1. 12. 2023)
Zpráva studentů

Přednáška Mariny Pantchevy, PhD  A Linguistic Quantum Leap: LLMs in Localization and Translation​ (8. 12. 2023)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2023

Přednáška Mgr. Hany Žižkové, Ph.D. Opravidlo – Nový český webový korektor (24. 3. 2023)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Michaely Bejčkové Právnická čeština aneb i čeština má svá práva (31. 3. 2023)
Zpráva studentů

Přednáška prof. Marka Nekuly Produkce lingvistických dat: Ke korpusu Jazyky v migraci pro ČNK (28. 4. 2023)
Zpráva studentů

Přednáška MUDr. Jana Rottenberga, Ph.D. Biologické aspekty rozumění řeči a vyjadřování (12. 5. 2023)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2022

Přednáška Ing. Vladimíra Benka, PhD.  Webové korpusy Aranea jako zdroj jazykových dat (14. 10. 2022)

Přednáška RNDr. Daniela Zemana, Ph.D.  Zpracování staré češtiny s novočeskými modely (18. 10. 2022)
Zpráva studentů

Přednáška doc. RNDr. Vladimíra Petkeviče, CSc.  Atribut verbtag: značkování složených slovesných predikátů v korpusech řady SYN (4. 11. 2022)

Semestr jaro 2022

Přednáška Karly Tchawou Tchuisseu, M.Ed. Červená propiska: Čeština na sociálních sítích (25. 2. 2022)
Zpráva studentů

Přednáška PhDr. Kamily Smejkalové, Ph.D. (ÚJČ AV ČR) Jazyková kodifikace v České republice aneb Kdo určuje, co je správně (4. 3. 2022)
Zpráva studentů

Přednáška Prof. RNDr. Daši Munkové, PhD. a Mgr. Patrika Petráše, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře) Ako sa „stroj“ mýli pri preklade do flektívnych jazykov (18. 3. 2022)
Zpráva studentů

Přednáška Petra Plecháče, Ph.D. & Ph.D. (ÚČL AV ČR) Versologie a určování autorství (25. 3. 2022)

Přednáška PhDr. Jarmily Vojtové, Ph.D. (ÚČJ FF MU) Koronavirus a čeština (29. 4. 2022)
Zpráva studentů

Přednáška RNDr. Jana Rygla​ (AI check) Rozjezd kariéry v AI (13. 5. 2022)

Semestr podzim 2021

Přednáška Bc. Terezy Pazderové (FF UK) a Ing. Petra Marka (FEL ČVUT) Konverzační technologie jejich vývoj a využití v praxi (15. 10. 2021)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Lucie Benkové a Mgr. Ľubomíra Benka, Ph.D. (Katedra informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře) Slovenština a strojový překlad (22. 10. 2021)
Zpráva studentů

Přednáška doc. RNDr. Aleše Horáka, Ph.D., a doc. Mgr. Pavla Rychlého, Ph.D. (Fakulta informatiky MU) Centrum zpracování přirozeného jazyka na FI MU (5. 11. 2021)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. et Mgr. Moniky Klučkové a Mgr. et Mgr. Lucie Janků (ÚČJ FF MU) Aplikace CzechME (3. 12. 2021)
Zpráva studentů

Přednáška prof. Mgr. Pavla Koska, Ph.D., (ÚČJ FF MU) a doc. Mgr. Radka Čecha, Ph.D. (KČJ FF OSU) Možnosti diachronní stylometrie (10. 12. 2021)

Semestr jaro 2021

Přednáška PhDr. Mgr. Marie Kopřivové, Ph.D. (Ústav Českého národního korpusu FF UK) Mluvené korpusy (12. 3. 2021)
Zpráva studentů

Přednáška MUDr. Lucie Slavíkové-Boucher (předsedkyně občanského sdružení Česká škola bez hranic)  Czech School Without Borders (19. 3. 2021)
Zpráva studentů

Přednáška doc. Mgr. Radka Skarnitzla, Ph.D. (Fonetický ústav FF UK)  Forenzní fonetika (9. 4. 2021)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Adriana Zasiny, Ph.D. (Ústav Českého národního korpusu FF UK)  Novinky v ČNK: Korpusy a aplikace (23. 4. 2021)
Zpráva studentů

Přednáška doc. PhDr. Marie Khokhlovy, Ph.D. (Katedra matematické lingvistiky Sankt-Peterburgské statní univerzity)  Počítačová a korpusová lingvistika v Rusku (v Petrohradě) (7. 5. 2021)
Zpráva studentů

Přednáška doc. Ing. Jindřicha Matouška, Ph.D., a Ing. Jana Švece, Ph.D. (Katedra kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni)  Řečové technologie: od výzkumu k praxi (21. 5. 2021)
Zpráva studentů​

Semestr podzim 2020

Přednáška doc. Mgr. Radka Čecha, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)  Úvod do kvantitativní lingvistiky (9. 10. 2020)
Zpráva studentů

Přednáška PhDr. Martiny Ireinové, Ph.D., a PhDr. Hany Konečné (Dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR)  Přes Haferník hladoletem k hubkaři (6. 11. 2020)

Přednáška RNDr. Radovana Garabíka (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied)  Word Embedding (20. 11. 2020)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Markéty Schürz Pochylové, Ph.D. (Universität Wien)  Čeština ve Vídni na každém kroku (27. 11. 2020)
Zpráva studentů

Přednáška Ing. Vladimíra Benka, Ph.D. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie UK v Bratislave) Korpusy Aranea (11. 12. 2020)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2020

Přednáška Ing. Alexandra Rosena, Ph.D. (Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK)  Paralelní korpus InterCorp (28. 2. 2020)

Přednáška Mgr. Marka Gráce, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)  Workshop o anotaci (6. 3. 2020)

Semestr podzim 2019

Přednáška PhDr. Petra Peňáze (ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás) Dějiny hmatového písemnictví a Braillovo písmo v digitální praxi (27. 9. 2019)
Zpráva studentů

Přednáška PhDr. Martiny Ireinové, Ph.D., a PhDr. Hany Konečné (dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR) Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí (25. 10. 2019)
Zpráva studentů

Přednáška Bc. Martina Brablece (Obsahová agentura, s. r. o.) Co je to copywriting (8. 11. 2019)
Zpráva studentů

Přednáška PhDr. Petra Pořízky, Ph.D. (FF UP Olomouc) Analýza výslovnosti moderátorů Českého rozhlasu (6. 12. 2019)

Semestr jaro 2019

Přednáška doc. Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D. – Západní Německo, lašský Betlém, brněnské Versailles (kolokační analýza proprií) (15. 3. 2019)
Zpráva studentů

Přednáška PhDr. Lídy Holé – Komunikativní přístup a jeho uplatnění ve výuce češtiny jako cizího jazyka (29. 3. 2019)
Zpráva studentů

Přednáška Ing. Michala Hradiše, Ph.D. – Trends in NLP (5. 4. 2019)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Tamáse Tölgyesi, Ph.D. – Středoevropská kuchyně jako zrcadlo kontaktů interkulturních (15. 4. 2019)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2018

Přednáška RNDr. Jana Rygla – Určování autorství digitálních textů (2. 3. 2018)

Přednáška PhDr. Markéty Pravdové, Ph.D., MBA  – Čeština z dílny Jazykové poradny (20. 4. 2018)

Semestr podzim 2017

Přednáška Martina Brablece – Ze zákulisí profesionálního prodeje slov (13. 10. 2017)
Zpráva studentů

Přednáška Ing. Tomáše Kisky – Akustická analýza hypokinetické dysartrie u pacientů s parkinsonovou nemocí (20. 10. 2017)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Veroniky Novákové Současný stav české forenzní lingvistiky (15. 11. 2017)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Petry Landergott a Mgr. Lucie Řehoříkové Česká centra a jejich činnost, České centrum v Kyjevě (15. 11. 2017)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2017

Přednáška RNDr. Adama Rambouska, Ph.D. – Hrátky s titulky – z hlavy až na plátno (3. 3. 2017)
Zpráva studentů

Přednáška prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. – Počátky (jazykových) korpusů u nás (17. 3. 2017)
Zpráva studentů

Přednáška Ing. Vladimíra Benka, Ph.D. – Webové korpusy Aranea (28. 4. 2017)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2016

Přednáška PhDr. Aleše Bičana, Ph.D. – Lingvistický pohled na Tolkienovy jazyky (2. 12. 2016)
Zpráva studentů

Přednáška Ing. Alexandra Rosena, Ph.D. – O vícerozměrných slovních druzích aneb proč třídit podle více hledisek současně (15. 11. 2016)
Zpráva studentů

Přednáška Doc. RNDr. Vladimíra Petkeviče, CSc. – Morfologická homonymie v současné češtině (15. 11. 2016)
Zpráva studentů

Přednáška Doc. Ing. Jindřicha Matouška, Ph.D. a Ing. Jana Ševce, Ph.D. – Řečové technologie: od výzkumu k praxi (7. 10. 2016)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2016

Přednáška PhDr. Petra Pořízky, Ph.D. – Olomoucký mluvený korpus (15. 4. 2016)
Zpráva studentů

Přednáška Prof. Dr. Marka Nekuly – Jazykové ideologie a jazyková praxe (8. 4. 2016)

Přednáška Mgr. Zbyňka Vintra – Jazykověda utopená v překladu (18. 3. 2016)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2015

Přednáška Ing. Jana Sirotka, MBA – Chytré mapy – příběh úspěšné chytré firmy (13. 11. 2015)
Zpráva studentů 

Přednáška Mgr. Hany Žižkové – Bakalářskou práci správně a bez chyb (16. 10. 2015)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Marka Blahuše – Wikipedie – víc než mnohojazyčná encyklopedie (9. 10. 2015)
Zpráva studentů 

Semestr jaro 2015

Přednáška prof. Dr. Marka Nekuly (24. 4. 2015)
Zpráva studentů

Přednáška dr. L. Puchrika (27. 3. 2015)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. M. Blahuše (20. 3. 2015)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2014

Přednáška Mgr. Aleše Bičana, Ph.D., o Tolkienových jazycích (5. 12. 2014)
Zpráva studentů

Druhá přednáška Mgr. Ivana Lukavského (31. 10. 2014)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Ivana Lukavského (3. 10. 2014)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2014

Přednáška Ing. Vladimíra Benka (11. 4. 2014)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Radka Čecha, Ph.D. (21. 3. 2014)
Zpráva studentů

Přednáška RNDr. Jaroslavy Hlaváčové, Ph.D. (28. 2. 2014)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2013

Přednáška Mgr. Hany Žižkové (4. 10. 2013)

Přednáška Mgr. Lucie Chlumské (25. 10. 2013)
Zpráva studentů

Přednáška Laisi Finwen (6. 12. 2013)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2013

Přednáška Mgr. Hany Žižkové (25. 3. 2013)
Zpráva studentů

Přednáška Ing. Jozefa Ivaneckého, Ph.D. (12. 4. 2013)
Zpráva studentů

Přednáška prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc. (29. 4. 2013)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2012

Přednáška Mgr. Hany Žižkové (12. 10. 2012)
Zpráva studentů

Přednáška doc. RNDr. Vladimíra Petkeviče, CSc. (26. 10. 2012)
Zpráva studentů

Přednáška RNDr. Jiřího Materny (19. 11. 2012)
Zpráva studentů

Přednáška Mgr. Ivo Cicvárka (22. 11. 2012)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2012

Přednáška RNDr. Adama Rambouska (28. 2. 2012)
Zpráva studentů

Přednáška prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. (30. 3. 2012)
Zpráva studentů

Přednáška PhDr. Miloslavy Knappové, CSc. (20. 4. 2012)
Zpráva studentů

Přednáška Marie Chochlovové, Ph.D. (11. 5. 2012)
Zpráva studentů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info