Bez popisku

prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

 

(* 1949)

 

Absolvovala obor čeština a latina na brněnské filozofické fakultě. Svoji profesní dráhu začínala jako dialektoložka v pobočce akademického ÚČJ v Brně, posléze se však jako pedagožka a lingvistka vrátila na svou mateřskou fakultu, na níž působí dosud. V letech 1999–2014 vedla Ústav českého jazyka FF MU, byla zapojena do řady výzkumných projektů, mj. působila jako předsedkyně rady Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny. Soustřeďuje se zejména na onomastiku, dějiny češtiny a dialektologii. Je autorkou řady význačných skript, odborných studií a monografií, např. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (1992), Tvoření nejstarších českých osobních jmen (1998), Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010 (2011). Je spoluautorkou Českého jazykového atlasu (1, 1992; 2, 1997; 3, 1999). Jako spoluautorka a zároveň spolueditorka se podílela na řadě zásadních kompendiálních publikací Ústavu českého jazyka FF MU, z nichž nejdůležitější jsou Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky (2007), Encyklopedický slovník češtiny (2002), Nový encyklopedický slovník češtiny online (2017). Své úctyhodné lingvistické znalosti využívá mj. jako členka redakční rady časopisu Acta onomnastica. Vychovala řadu doktorandů, kteří společně s ní pokračují v rozvoji tradičně silné diachronní bohemistiky na FF MU. Své pedagogické zkušenosti zúročila i jako místopředsedkyně stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro filologii a literární vědu.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info