Bez popisku

prof. PhDr. Arnošt Lamprecht, DrSc.

 

(* 1919 – † 1985)

 

Vystudoval češtinu a ruštinu na brněnské filozofické fakultě. Zde od r. 1950 působil jako asistent, následně zastával funkci vedoucího Katedry českého jazyka, slovanské a indoevropské jazykovědy (1963–1984), dále zastával také pozici prorektora. Byl externím vedoucím pobočky akademického ÚJČ v Brně, členem redakčních rad odborných periodik (mj. Slovo a slovesnost). Pracovním zaměřením byl bohemista širokého srovnávacího záběru. Od popisné dialektologie synchronní (Středoopavské nářečí, 1953) přešel k dialektologii historické a k historii češtiny vůbec. Tu zkoumal ve srovnávacích souvislostech slovanských i v genetických spojnicích širších. Historické fonologii věnoval syntetickou monografii Vývoj fonologického systému českého jazyka (1966, 1968). Sumu poznatků o vývoji češtiny uložil do učebnice Historický vývoj češtiny (1977) a Historická mluvnice češtiny (1986; spolu s J. Bauerem a D. Šlosarem). Materiálové výsledky přinesl na úseku praslovanštiny (Praslovanština, 1987), teoreticky mířil přes fázi indoevropskou až k fázi nostratické (ve spolupráci s M. Čejkou). Pozornost věnoval také otázkám jazykové kultury. Pracovně navazoval na tradice brněnské dialektologické školy a komparační indoevropeistiky. Metodologicky vycházel ze strukturního pojetí jazyka a z fonologických principů Pražské školy, které tvořivě domýšlel a rozvíjel.

L.: R. Večerka, Universitas 1979, č. 5, 97–98; týž, SPFFBU A 27, 1979, 8–10 (tam též bibliografie z pera D. Šlosara a Z. Rusínové na str. 11–16); J. Chloupek, NŘ 62, 1979, 256–259; I. Němec, LF 102, 1979, s. 238; J. Skulina, SlSb 78, 1980, s. 75; R. Večerka, SaS 41, 1980, 75–78; týž, SaS 46, 1985, 340–342; M. Čejka a R. Večerka, SăpEz 1985, Nr. 6, 50–52; M. Grepl, NŘ 68, 1985, 262n.; J. Chloupek, Universitas 1985, č. 4, 107–108; R. Večerka, SaS 46, 1985, 340–342; I. Němec, LF 108, 1985, s. 237; A. Erhart, Sl 55, 1986, 332–334; P. Karlík, ZfSl 31, 1986, s. 788; Š. Ondruš, SlSl 21, 1986, 79–81; I. Ripka, Jazykovedný čas. 37, 1986, 110–111; D. Šlosar, SPFFBU A 34, 1986, 137–138 (s dodatkem k bibliografii na str. 139); D. Šlosar, ČJL 40, 1989–90, 90–91; A. Erhart, Universitas 1995, č. 2, 27–28

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info