Bez popisku

prof. PhDr. Bohuslav Havránek, DrSc.

 

(* 1893 – † 1978)

 

Vystudoval slovanskou, klasickou a indoevropskou filologii v Praze. Po habilitaci v Praze převzal r. 1928 vedení slovanské filologie na brněnské filozofické fakultě, kde působil také jako děkan (1939–1945). Po r. 1945 přešel do Prahy na Univerzitu Karlovu. Byl jedním ze zakladatelů Vysoké školy ruského jazyka v Praze. Zastával důležitá a řídící místa nejen na univerzitě a v akademii, ale i v redakcích centrálních časopisů a v týmech zpracovávajících kolektivní díla gramatologická a lexikografická, byl spoluautorem a hl. redaktorem Slovníku spisovného jazyka českého (1960–1971). Vyvíjel intenzivní vědecky organizační činnost i mimo republiku, mj. jako vlivný člen Mezinárodního komitétu slavistů. Badatelsky se věnoval slavistické jazykové komparatistice a paleoslovenistice i jednotlivým slovanským jazykům (Genera verbi v slovanských jazycích, 1928 a 1937). Největší část jeho vědeckého díla je však bohemistická. Je orientována synchronně i diachronně, pojednává o jazyce spisovném i o dialektech. Mezi jeho velká syntetická díla patří mj. Nářečí česká (1934), Vývoj spisovného jazyka českého (1936) a Česká mluvnice (řada vydání; s A. Jedličkou). Byl jedním ze zakládajících členů Pražského lingvistického kroužku a spolutvůrcem jeho jazykovědné teorie a metodologie. Od konce 2. světové války byl mezinárodně uznávanou vedoucí osobností české jazykovědné bohemistiky a slavistiky.

L.: K. Hausenblas, ČJ 3, 1953, 10–14; K. Horálek, RJ 3, 1953, 69–73; týž, SaS 14, 1953, 23–29; S. Ivančev, BălgEz 1953; A. Jedlička, NŘ 36, 1953, 15–19; Š. Peciar, JazČ 7, 1953, 130–134; (sborník) Studie a práce lingvistické I, P. 1954 (tam též bibliografie z pera Z. Tyla, 529–551); (sborník) AUC–SlPr 4, 1962 (tam též bibliografie z pera Z. Tyla, 727– 738); K. Svoboda, ČJL 13, 1962–63, 173–177; K. Hausenblas, SaS 24, 1963, 1–8; A. Jedlička, NŘ 46, 1963, 1–12; Š. Peciar, JazČ 14, 1963, 98–101; V. Barnet, RJ 13, 1962–63, 345–348; V. Barnetová, ČRus 7, 1962, 57–58; (Red.), ČRus 13, 1968, s. 1; J. Jelínek, ČJL 23, 1972–73, 273–275; (Red.), RJ 23, (25), 1972–73, 234–235; A. Jedlička, NŘ 56,1973, 2–10; Š. Peciar, SlR 38, 1973, 229–231; M. Dokulil, SaS 34, 1973, 1–14 (tam též bibliografie z pera M. Tylové, 14–20); K. Hausenblas, JazA 10, 1973, 6–7; D. Šlosar, LF 96, 1973, 38–39; M. Zatovkaňuk, ČRus 18, 1973, 1–2; A. Jedlička, NŘ 61, 1978, 225–233; V. Barnet, ČRus 23, 1978, 145–147; týž, BÚRJL 17, 1973, 7–12; R. Večerka, SPř, 1978, 246– 247; týž, VČA 87, 1978, 354–356; I. Němec, LF 101, 1978, 233–234; M. Dokulil, SaS 39, 1978, 81–83; M. Tylová, ibid., 83–85 (bibliografie); S. Ivančev, Să pEz 3/5, 1978, 92–94; F. Jakopin, SR 27, 1979, 158–160; L. Řeháček, Sl 48, 1979, 434–440; J. Siatkowski, PorJęz, 1979, 76–80; S. Urbanczyk, JP 59, 1979, 1–5; M. Ivić, JslFil 35, 1979, 241–242; F. V. Mareš, Alm. d. Öster. Akad. d. Wiss. 128 (f. d. Jahr 1978), 1979, 353–358; týž, Slovo 29, 1979, 133–136; E. Eichler, ZfSl 25, 1980, 155–157; A. Jedlička, Zbornik za filologiju i lingvistiku 22, 1979, 217–220; A. Jedlička, ČJL 33, 1982–83, 270–274; J. Petr a M. Tylová: Bohuslav Havránek: Bibliografický soupis vědeckých prací s přehledem činnosti, P. 1985; Sborník k poctě stého výročí narození akad. Bohuslava Havránka (= AUC–SlPr 34, 1990); J. Zeman, Češtinář 3, 1992–93, 61–62; J. Kraus, ČJL 43, 1992–93, 78–81

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info