Bez popisku

prof. PhDr.Jaroslav Bauer, CSc.

 

(* 1928 – † 2017)

 

Vystudoval na brněnské filozofické fakultě češtinu, ruštinu a indoevropeistickou nadstavbu. Po absolutoriu r. 1955 zůstal na brněnské filozofické fakultě. Od r. 1965 působil jako zástupce profesora a od r. 1966 jako profesor srovnávací slovanské jazykovědy. Kromě pedagogické a rozsáhlé badatelské činnosti v oboru vyvíjel neobyčejně intenzivní činnost vědeckoorganizační, mj. jako sekretář gramatické komise při Mezinárodním komitétu slavistů nebo organizátor mezinárodních konferencí o slovanské syntaxi pořádaných v Brně. Za zásluhy v oboru slavistiky byl vyznamenán bulharským Řádem Cyrila a Metoděje I. stupně. Jeho vědecké zájmy byly soustředěny na obor slovanské syntaxe v souvislostech komparačně generálních, ale i v jednotlivých slovanských jazycích, zejména v češtině, ruštině, staroslověnštině a polštině, např. Vývoj českého souvětí (1960), Skladba spisovné češtiny spolu s M. Greplem (1972, 1980). Metodologicky pokračoval v té linii českého syntaktologického bádání, která je vyznačena jmény J. Zubatý, F. Trávníček a B. Havránek. Vynikal filologickou akribií a smyslem pro detail, měl schopnost postihnout strukturní souvislosti zkoumaných jevů a dobrat se zobecňujících závěrů.

L.: A. Lamprecht, SPFFBU, A 17, 1969, 7–9 (na str. 11–29 bibliografie z pera M. Bauerové a R. Mrázka); A. Vašek, JazA 6, 1969, Nr. 1, 55–56; J. Kurz, Sl 38, 1969, 515–517; M. Grepl, SaS 30, 1969, 93n.; R. Večerka, WdSl 14, 1969, 98–102; H. Birnbaum, IJSLP 7, 1963, 211–214; R. Večerka, RočUJEP 1968–75, B. 1976, 59–61; M. Grepl, SPFFBU A 42, 1994, 131–132

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info