Ústav českého jazyka

Gramatika a lexikon češtiny

- studium morfosyntaxe češtiny z hlediska parametrizace univerzálněgramatických principů

- dělba práce mezi makrosyntaxí, mikrosyntaxí a slovníkem 

lidé

prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

granty

Participia a nominalizace: nové analytické směny, GA ČR (GA19-07004S), 2019–2021

Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc­Czech online), (GAP406/11/0294), 2011–2015

publikace

Karlík, Petr. 2017. Zu einer Strategie in der Syntax (am Beispiel von tschechischen Relativsätzen ohne Korrelat). Anzeiger für slavische Philologie XLIV. 15–24.

Karlík, Petr. 2014. Gramatika a lexikon češtiny. Brno: Masarykova univerzita.

Karlík, Petr. 2012. Zu einigen Eigenschaften der tschechischen Personalpronomina. In B. Hansen (ed.), Diachrone Aspekte slavischer Sprachen. München: Verlag Otto Sagner. 139–152.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info