Fonologie

Tato oblast se věnuje analýze fonologické struktury češtiny v modelech autosegmentální fonologie (Government Phonology, Strict CV, Element Theory). Výzkum se zaměřuje především na tyto jevy: vokalická délka, alternace vokálů s nulou, slabičné konsonanty.

Lidé

  • doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Granty

  • Behavior of clitics in Czech and Slovenian, GA ČR (GF23-04856K), 2023–2026
  • Vývoj slabičných sonor v češině, GA ČR (GA23-04719S), 2023–2025
  • Morfonologie češtiny: alternace vokalické délky, GA ČR (GA14-04215S), 2014–2016

Publikace

  • Scheer, Tobias & Ziková, Markéta. 2017. Branching onsets in Old Czech. In O. Mueller-Reichau & M. Guhl (eds.), Aspects of Slavic Linguistics: Formal Grammar, Lexicon and Communication. Berlin: De Gruyter. 285–309.
  • Ziková, Markéta. 2016. When Prosody Follows Syntax: Verbal Stems in Czech. Linguistica Brunensia 64 (1). 163–185.
  • Ziková, Markéta. 2015. Morfonologické alternace v současné češtině. In O. Uličný et al. (eds.), Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého. 197–222.
  • Ziková, Markéta. 2014. Úvod do slabičné typologie. Brno: Masarykova univerzita.
  • Ziková, Markéta. 2013. Not All Zeros Are the Same: Phonology of Zero Case Markers in Czech. In A. Podobryaev (ed.), Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Second MIT Meeting 2011. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 305–319.
  • Ziková, Markéta. 2012. Lexical Prefixes and Templatic Domains: Prefix Lengthening in Czech. In M. Ziková & M. Dočekal (eds.), Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010. Frankfurt am Main: Peter Lang. 325–338.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info