Studijní pobyty

Studijní pobyty

Partnerské univerzity ÚČJ FF MU, konkrétní příslušná pracoviště, úrovně studia, pro něž je smlouva uzavřena, požadavky na jazykovou úroveň přijíždějících studentů najdete zde:

https://docs.google.com/document/d/1zfgnNnqMDhQvOjr6v6Tvh0lkVHVjTvvnyH1L1nosqjY/edit

Termíny konání výběrových řízení

Konají se minimálně jednou ročně, poprvé vždy zhruba v únoru/březnu (pobyty na podzimní nebo jarní semestr nadcházejícího akademického roku), podle aktuální situace se cca v červnu může konat i druhé kolo (pouze pro jarní semestr nadcházejícího akademického roku), výjimečně ještě třetí kolo v září/říjnu (opět pouze pro jarní semestr, a to aktuálního akademického roku).

O konání výběrového řízení jsou studenti vždy informováni kolektivním e-mailem, na webových stránkách i na nástěnce ÚČJ FF MU.

Požadavky na uchazeče

Pro zájemce o studentské mobility Erasmus+, kteří jsou studenty ÚČJ FF MU, platí, že musejí dosahovat aktuálního studijního průměru do 2,4 (včetně), zúčastnit se informační schůzky zorganizované na katedře, zvládat cizí jazyk/jazyky vyžadované příslušnou partnerskou univerzitou na úrovni stanovené ve smlouvě a pro potřeby dalších zájemců o studijní pobyty Erasmus+ po návratu vyplnit krátký anonymní dotazník.

Výše stipendia

Odvíjí se od výše životních nákladů v příslušné zemi. Obecné informace se nachází na webu CZS.

Uznávání výsledků studia v zahraničí

Na ÚČJ FF MU zajišťuje dr. Hana Žižková.

Starší zprávy ze studijních pobytů

Jsou k dispozici na: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

(možno vyhledat přímo konkrétní zahraniční univerzitu).

Kontakt na studenty ÚČJ FF MU, kteří v předchozích letech absolvovali studijní pobyt na partnerských zahraničních univerzitách, na vyžádání poskytne dr. Hana Žižková.

Další informace

Je samozřejmě zapotřebí, aby vybraní zájemci po úspěšně absolvovaném výběrovém řízení potvrdili přijetí nominace.

Všechny formality spojené s výjezdem – např. výběr kurzů nabízených partnerskou univerzitou, které vybraní zájemci plánují během mobility absolvovat – je nutné vyřídit během semestru, jenž předchází uskutečnění mobility (tedy nikoliv např. během hlavních prázdnin).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info