Studentské zprávy z Erasmu+

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020.

Obecné informace o programu Erasmus+ jsou uvedeny na webu Centra zahraniční spolupráce MU (http://czs.muni.cz/cs/), následující podrobnosti souvisejí přímo s možností studijních a praktických pobytů pro studenty bohemistiky.

Partnerské univerzity ÚČJ, konkrétní příslušná pracoviště, úrovně studia, pro něž je smlouva uzavřena, požadavky na jazykovou úroveň přijíždějících studentů, informace o tom, zda příslušná univerzita používá ECTS kredity, a kontakt na tamější oborové koordinátory, ev. na další osoby, jež se na uvedených pracovištích věnují rovněž bohemistice:

 • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
  Languages and Philological Studies / Czech Language
  Bc., Mgr., Ph.D.; celkem 2 studenti na 10 měsíců; angličtina B1, ECTS – ano
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Norbert Nübler (nuebler@slav.uni-kiel.de)
 • Jan Kochanowski University, Kielce
  Faculty of Humanities / Institute of Polish Studies
  Ph.D.; celkem 2 studenti na 10 měsíců; angličtina B1, polština B1, ECTS – ano
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Beata Banach-Rząca (bbanach@ujk.edu.pl)
 • Universität Leipzig
  Languagues and Philological Sciences / Slavistics
  Bc., Mgr., Ph.D.; celkem 1 student na 6 měsíců
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Kersten Krüger (kruger@uni-leipzig.de)
 • Universität Potsdam
  Languages and Philological Sciences / Czech Language
  Mgr.; celkem 2 studenti na 10 měsíců; němčina B1, ECTS – ano
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Peter Kosta (slavistik-info@rz.uni-postdam.de)
 • Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
  Languages and Philological Sciences / Czech Language
  Bc., Mgr., Ph.D.; celkem 1 student na 6 měsíců; angličtina B1, italština B1, ECTS – ano
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Francois Esvan (francois@esvan.net)
  další možné kontakty na příslušném pracovišti: Hana Barone; Petra Macurová
  – kontakt je dostupný na Facebooku
 • Université Nice Sophia Antipolis
  Languages and Philological Sciences / Czech Language
  Bc., Mgr., Ph.D.; celkem 2 studenti na 20 měsíců; francouzština B2, ECTS – ano
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Bohdana Librová (bohdana.librova@unice.fr)
  další možné kontakty na příslušném pracovišti: Tobias Scheer (scheer@unice.fr)
 • University of Sheffield
  Languages and Philological Sciences / Czech Language
  Bc., Mgr., Ph.D.; celkem 2 studenti na 10 měsíců
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Neil Bermel (n.bermel@sheffield.ac.uk); Liudmila Nedialkova (l.nedialkova@sheffield.ac.uk)
  další možné kontakty na příslušném pracovišti: Linda Hanna (l.hanna@sheffield.ac.uk); Luděk Knittl (l.knittl@sheffield.ac.uk)
 • Università degli Studi di Udine
  Languages and Philological Sciences / Bohemistics
  Bc., Mgr.; celkem 1 student na 6 měsíců; italština A1, angličtina A1, ECTS – ano
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Anna Maria Perissutti (anna.perissutti@uniud.itdur)
 • Uniwersytet Wrocławski
  Faculty of Philology / Department of Slavonic Studies
  Bc., Mgr., Ph.D.; celkem 1 student na 10 měsíců; polština B2, ECTS – ano
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě: Joanna Kula (joanna.kula@uwr.edu.pl)
  další možné kontakty na příslušném pracovišti: Lenka Ptak (lenka.ptak@uwr.edu.pl)
 • Sveučilište u Zagrebu
  Languages and Philological Sciences / Slavic Languages
  Bc., Mgr.; celkem 4 studenti na 20 měsíců; společná smlouva s Ústavem slavistiky FF MU; 

  chorvatština B2, ECTS – ano
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Anera Ryznar (mobilnost-kro@ffzg.hr); Durdica Čilic Škeljo (dcskeljo@ffzg.hr)

V případě zájmu o pobyt v Salzburgu bližší informace poskytne koordinátor programu Erasmus+ na ÚČJ, dr. Michal Křístek (viz níže) – možnost vycestovat na studijní pobyt do Salzburgu rovněž existuje, je však nutno nejprve zjistit aktuální situaci na partnerské univerzitě.

Termíny konání výběrových řízení

Konají se minimálně jednou ročně, poprvé vždy zhruba v únoru/březnu (pobyty na podzimní nebo jarní semestr nadcházejícího akademického roku), podle aktuální situace se cca v červnu může konat i druhé kolo (pouze pro jarní semestr nadcházejícího akademického roku), výjimečně ještě třetí kolo v září (opět pouze pro jarní semestr, a to aktuálního akademického roku).

O konání výběrového řízení jsou studenti vždy informováni kolektivním e-mailem a vývěskou na nástěnce ÚČJ.

Požadavky na uchazeče

Pro zájemce o studentské mobility Erasmus+, kteří jsou studenty Ústavu českého jazyka, platí, že musejí dosahovat aktuálního studijního průměru do 2,4 (včetně), zúčastnit se informační schůzky zorganizované na katedře, zvládat cizí jazyk/jazyky vyžadované příslušnou partnerskou univerzitou na úrovni stanovené ve smlouvě a pro potřeby dalších zájemců o studijní pobyty Erasmus+ po návratu vyplnit krátký anonymní dotazník.

Výše stipendia

Odvíjí se od výše životních nákladů v příslušné zemi. Obecné informace se nachází na webu CZS.

Uznávání výsledků studia v zahraničí

Na ÚČJ zajišťuje dr. Michal Křístek.

Starší zprávy ze studijních pobytů

Jsou k dispozici na: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

(možno vyhledat přímo konkrétní zahraniční univerzitu).

Kontakt na studenty ÚČJ, kteří v předchozích letech absolvovali studijní pobyt na partnerských zahraničních univerzitách, na vyžádání poskytne dr. Michal Křístek (viz níže).

Další informace

Je samozřejmě zapotřebí, aby vybraní zájemci po úspěšně absolvovaném výběrovém řízení potvrdili přijetí nominace.

Všechny formality spojené s výjezdem – např. výběr kursů nabízených partnerskou univerzitou, které vybraní zájemci plánují během mobility absolvovat – je nutné vyřídit během semestru, jenž předchází uskutečnění mobility (tedy nikoliv např. během hlavních prázdnin).

Studenti Ústavu českého jazyka mohou rovněž absolvovat pracovní stáže Erasmus+, ty však nejsou pracovištěm přímo organizovány, je tedy na eventuálních zájemcích, aby si vhodné místo vybrali samostatně, bližší podrobnosti lze konzultovat s koordinátorem.

Pracovní stáž

Další významnou možností programu Erasmus+, velmi vhodnou právě pro studenty češtiny, jsou pracovní odborné stáže. Oficiální informace, termíny a kontakty jsou k dispozici na webu Centra zahraniční spolupráce (https://czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/erasmus). Výhodou tohoto typu mobilit je větší časová i obsahová flexibilita a především širší spektrum institucí, na nichž lze zahraniční pobyt realizovat. Stáž si vyhledává student sám, v té věci může také pomoci koordinátor – dr. Křístek a vedoucí ÚČJ doc. Hladká. Ústav českého jazyka FF MU si postupně buduje síť zahraničních institucí, s nimiž v této oblasti spolupracuje (Česká centra v zahraničí http://www.czechcentres.cz, krajanské školy a instituce, příhraniční školy s výukou češtiny). Schválená stáž je podle délky trvání kreditově zhodnocena v rámci celofakultního předmětu i kurzu CJBB194 vypisovaném od jara 2018 v ÚČJ.

Kontakt

V případě zájmu o mobility v rámci programu Erasmus+ je kontaktní osobou dr. Křístek (ucjerasmus@phil.muni.cz).

Více o programu Erasmus+ se lze dozvědět také na pravidelné výše zmíněné informační schůzce, o jejímž konání (zhruba v únoru/březnu) bývají studenti vždy informováni.