Bez popisku

prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc., dr. h. c.

 

(* 1923 – † 2014)

 

Vystudoval češtinu, ruštinu, srbochorvatštinu a nadstavbovou indoevropeistiku na filozofické fakultě v Brně. Působil na pobočce akademického ÚJČ v Brně, odtud přešel r. 1958 na brněnskou filozofickou fakultu, kde zastával funkci děkana (1960–1962). V r. 1971 byl z politických důvodů převeden zpět do akademického ÚJČ v Brně se zákazem publikování. Své odborné práce uveřejňoval v interních tiscích ústavů a (ilegálně) pod jménem svých kolegů a pod pseudonymem. Koncem r. 1989 byl rehabilitován a reaktivován jako profesor brněnské filozofické fakulty a stal se rektorem MU (1990–1992). Předmětem Jelínkova badatelského úsilí byl převážně nový český jazyk od obrození do současnosti. Svůj výzkum soustřeďoval především na oblast stylistiky, tvoření slov a syntaxe. Podílel se na rozsáhlých dílech české (i slovenské) lexikografie (na Slovníku spisovného jazyka českéhoSlovníku slovenského jazyka). Vlastní koncepci stylistiky rozpracoval v kapitole Stylistika v kolektivní práci Příruční mluvnice češtiny (1995). Metodologicky vycházel z funkčního pojetí jazyka v duchu Pražské školy a samostatně je dále rozvíjel, poučen teoretickými výsledky stylistických škol ruské a francouzské. Soustavnou pozornost věnoval rovněž purismu (o něm napsal syntetickou studii v Kapitolách z dějin současné jazykovědné bohemistiky, 2007) a otázkám jazykové správnosti a kultury.

L.: D. Šlosar, ČJL 43, 1992–93, 141–142; (bibliografie), SPFFBU A 41, 1993, 141–147; J. Kraus, NŘ 76, 1993, 221–222; Karlík, P. – Krčmová, M. (ed.): Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, B. 1998 (tam životopisný medailon z pera M. Krčmové a jubilantova bibliografie); P. Karlík, NŘ 81, 1998, 157–159; J. Zeman, Češtinář 13/5, 2002–2003, 129–130; M. Krčmová, ČJL 53, 2002–2003, 241–243; Prof. Milanu Jelínkovi k 80. narozeninám (= Sborník prací Filozoficko‑přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, ř. jazykovědná D 3), Op. 2003; M. Křístek, SPFFBU A 51, 2003, 249–252 (a bibliografie na str. 252–255); H. Šindlerová, NŘ 86, 2003, 157–160 (s dodatky k bibliografii); A. Zura, Bohemistyka 3, 2003, 281n.; E. Minářová, Bohemistyka 3, 2003, 356n

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info