Bez popisku

prof. PhDr. Jan Chloupek, DrSc.

 

(* 1928 – † 2003)

 

Vystudoval češtinu a angličtinu na brněnské filozofické fakultě. Od r. 1952 působil v pobočce akademického ÚJČ v Brně; vykonával i funkci jejího interního vedoucího. V r. 1969 přešel na brněnskou filozofickou fakultu, kde od r. 1972 zastával funkci proděkana, v letech 1980–1989 byl děkanem. Zpočátku se specializoval zejména na česká nářečí (Aspekty dialektu, 1971), spolupracoval mj. na přípravě Českého jazykového atlasu. Později se stále více zaměřoval na jazyk spisovný, jeho mluvnickou a lexikální normu i jeho stylistiku (Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti, 1986). Spoluautorsky se podílel na základních pracích oboru (Současná česká stylistika, 2003). Mnoho pozornosti věnoval otázkám a problémům jazykové kultury a též popularizaci výsledků jazykovědné práce (Knížka o češtině, 1974). Postupně v jeho tvorbě sílil aspekt obecně lingvistický a jazykovědně teoretický. Metodologicky vycházel ze strukturního pojetí jazyka a funkční lingvistiky a prohluboval zejména její sociolingvistickou koncepci.

L.: (bez autora), in: Dialekt und Dialektologie, Wiesbaden 1980, 398–399; J. Balhar, ČJL 38, 1987–88, 464–467; M. Krčmová, SPFFBU A 36, 1988, 7–9 (a 10–14 bibliografie); R. Večerka, NŘ 71, 1988, 158–161; M. Krčmová, JazA 30, 1993,124–128; táž, ČJL 48, 1997– 98, 228–229; (dodatek k bibliografii), SPFFBU A 46, 1998, 203–205; M. Krčmová, NŘ 81, 1998, 262–264; táž, JazA 35, 1998, 61–65; J. Zeman, Češtinář 14/2, 2003–2004, 43–44; (dodatek k bibliografii), SPFFBU A 51, 2003, s. 259; M. Krčmová, Bohemistyka 3, 2003, 279–281; táž, Stylistika 12, 2003, 392–395; táž, Universitas 36, 2003, 15–17; M. Krčmová – M. Křístek, SPFFBU A 52, 2004,159–161 (tamtéž 184–185 dodatek k bibliografii); táž, ČJL 54, 2003–2004, 145–147; táž, SaS 65, 2004, 79–80; E. Minářová, NŘ 87, 2004, 44–45

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info