Diachronní lingvistika

English version

V rámci diachronní skupiny jsou integrováni doktorští studenti, jejichž disertační práce reflektuje češtinu v souvislostech etymologie, historické lingvistiky, onomastiky a dialektologie. Práce skupiny je koncipována tak, aby se zaměřovala na styčné body těchto jazykovědných oborů, které spočívají v lingvistických fenoménech spjatých s jazykovou změnou a variací, s jejich příčinami jazykovými i mimojazykovými a s jejich šířením společenským i územním. Jazyk je zde chápán nejen jako systém sui generis, nýbrž také jako nástroj komunikace a identifikace jisté sociální struktury. Skupina se schází v pravidelném dvoutýdenním rytmu, její program je rozdělen mezi přednášky zvaných odborníků zabývajících se některou z cílových badatelských oblastí diachronní skupiny a z vystoupení doktorandů-účastníků skupiny, prezentujících průběžné výsledky svého výzkumu. Klíčovou roli hraje diskuze mezi účastníky skupiny, která poskytuje doktorandům příležitost rozšiřovat své odborné obzory a zároveň tříbit lingvistickou metodologii.

V semináři promluvili nebo promluví odborníci z pracovišť mimo MU:

  • Alena Černá
  • Robert Dittmann
  • Stanislava Kloferová
  • Boris Lehečka
  • Stefan M. Newerkla
  • Miroslav Vepřek

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info