Exkurze

Exkurze

Od roku 2012 je pořádán cyklus exkurzí na specializovaná jazykovědná pracoviště. Studenti tak měli možnost navštívit např. Ústav českého národního korpusu, brněnskou pobočku společnosti Seznam.cz, brněnskou pobočku České televize a jiné. Exkurze jsou určeny zejména studentům oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, otevřeny jsou však všem bohemistům i studentům ostatních filologických oborů.

Semestr podzim 2023

Exkurze do Lexical Computing (13. 10. 2023)
Zpráva studentů

Exkurze do Jihomoravského centra pro integraci cizinců (10. 11. 2022)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2023

Exkurze do Ústavu českého národního korpusu (3. 3. 2023)
Zpráva studentů

Exkurze do depozitářů Moravského zemského muzea (5. 5. 2023)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2022

Exkurze do mediálního domu Albatrosmedia (23. 9. 2022)
Zpráva studentů

Exkurze na výstavu Kriticky ohrožené jevy našich nářečí (21. 10. 2022)
Zpráva studentů

Exkurze do Slovenského národného korpusu (25. 11. 2022)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2019

Exkurze do České televize Brno (4. 10. 2019)
Zpráva studentů

Exkurze na Dialektologické a etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR (15. 11. 2019)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2019

Exkurze do Ústavu Českého národního korpusu FF UK Praha (1. 3. 2019)
Zpráva studentů

Exkurze do Konica Minolta Laboratory Europe v Brně (3. 5. 2019)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2018

Exkurze do společnosti IBM (23. 2. 2018)
Zpráva studentů

Exkurze do společnosti Phonexia (16. 3. 2018)

Exkurze do Českého rozhlasu Brno spojená s přednáškou Ing. Bc. Miloše Šenkýře, editora zpravodajství (23. 3. 2018)

Semestr podzim 2017

Exkurze na etymologické a dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR v Brně (10. 11. 2017)

Exkurze do Albatros Media Brno s přednáškou Jak se dělá kniha (8. 12. 2017)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2017

Exkurze do Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK Praha (31. 3. 2017)
Zpráva studentů

Exkurze do Albatros Media Brno s přednáškou Jak se dělá kniha (21. 4. 2017)
Zpráva studentů

Procházka po brněnských ulicích s prof. PhDr. Rudolfem Šrámkem, CSc., dr. h.c. (12. 5. 2017)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2016

Exkurze do Českého rozhlasu Brno (22. 11. 2016)
Zpráva studentů

Exkurze na etymologické a dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR v Brně (4. 11. 2016)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2016

Exkurze do Zoo Brno (13. 5. 2016)
Zpráva studentů 

Exkurze do brněnského studia České televize (5. 5. 2016)
Zpráva studentů 

Exkurze do společnosti CleverMaps, a. s. (29. 4. 2016)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2015

Exkurze do Ústavu Českého národního korpusu FF UK v Praze (4. 12. 2015)
Zpráva studentů 

Exkurze do Českého rozhlasu Brno (27. 11. 2015)
Zpráva studentů 

Exkurze na dialektologické a etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně (6. 11. 2015)
Zpráva studentů

Exkurze do společnosti Moravia, s. r. o. (30. 10. 2015)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2015

Exkurze do ZOO Brno (15. 5. 2015)
Zpráva studentů

Exkurze do brněnského studia České televize (10. 4. 2015)
Zpráva studentů

Exkurze do brněnské pobočky společnosti Seznam.cz (12. 3. 2015)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2014

Exkurze do ÚFAL MFF UK (14. 11. 2014)
Zpráva studentů

Exkurze na etymologické a dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR (7. 11. 2014)
Zpráva studentů

Exkurze do Českého rozhlasu Brno (17. 10. 2014)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2014

Exkurze do Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou (6. 5. 2014)
Zpráva studentů

Exkurze do Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (24. 4. 2014)
Zpráva studentů

Exkurze do České televize (6. 3. 2014)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2013

Exkurze do Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK (1. 11. 2013)
Zpráva studentů

Exkurze do Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (8. 11. 2013)
Zpráva studentů

Exkurze do Českého rozhlasu Brno (15. 11. 2013)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2013

Exkurze do Českého rozhlasu Brno (19. 3. 2013)
Zpráva studentů

Exkurze do Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (16. 5. 2013)
Zpráva studentů

Semestr podzim 2012

Exkurze do Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (9. 11. 2012)
Zpráva studentů

Exkurze do Ústavu Českého národního korpusu FF UK (7. 12. 2012)
Zpráva studentů

Semestr jaro 2012

Exkurze do Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (14. 3. 2012)
Zpráva studentů

Exkurze do brněnské pobočky společnosti Seznam.cz (25. 4. 2012)
Zpráva studentů

Exkurze v Muzeu knihy ve Žďáru nad Sázavou (23. 5. 2012)
Zpráva studentů

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info