Ústav českého jazyka

Historická syntax

- analýza vývoje vybraných oblastí českého slovosledu (klitika a NP)

- vývoj českých synsématik (především spojek) 

Lidé

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. 

Granty

Vývoj českých pronominálních enklitik, (GA17-02545S), 2017–2019

Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc-Czech online), (GAP406/11/0294), 2011–2015

Publikace

Kosek, Pavel. 2017. Die Wortstellung des Präteritum-Auxiliars in den ältesten tschechischen Prosatexten. Zeitschrift für Slawistik 62 (4). 621–646.

Navrátilová, Olga. 2017. On Word Order and Its Relation to Genres of Old Czech Literature. Listy filologické 140 (1–2). 71–90.

Navrátilová, Olga. 2017. Interpozice ve staré češtině. Naše řeč 100 (3). 139–147.

Kosek, Pavel. 2015. Development of Word Order of Preterite Auxiliary Clitics in Old Czech Bibles. In M. Ziková et al. (eds.), Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar. Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014. Frankfurt am Main: Peter Lang. 178–198.

Navrátilová, Olga. 2014. Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině. Linguistica Brunensia 62 (2). 29–43.

Kosek, Pavel. 2012. Word order of conditional auxiliary clitics in the Czech language of the Baroque period. In M. Ziková et al. (eds.), Slavic Languages in Formal Grammar: Proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010. Frankfurt am Main: Peter Lang. 100–118.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info