Historická gramatika

Charakteristika

Pracoviště se dlouhodobě zabývá vývojem českého fonologického a gramatického systému. Pozornost je věnována rozlišným fonologickým, morfofonologickým, morfosyntaktickým fenoménům (neslabičné likvidy, možnosti automatického značkování starých textů, enklitika, spojky).

  • Lidé

    • prof. doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
    • prof. doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
    • doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
    • Mgr. Martin Březina

Granty

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info