Editace pramenů

Zabývá se způsoby editování starších českých textů a edici konkrétních pramenů.

Lidé

  • prof. doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Granty

  • Kramářské písně v brněnských historických fondech, (DG18P02OVV021), 2018–2022
  • Jesličky, staré nové písničky (Fridrich Bridelius, 1658) – mezioborově koncipovaná kritická edice, (GAP406/10/1454), 20102011

Publikace

  • Kosek, Pavel & Slavický, Tomáš & Škarpová, Marie (eds.). 2012. Fridrich Bridelius: Jesličky. Staré nové písničky. Brno: Host – Masarykova univerzita.
  • Kosek, Pavel & Slavický, Tomáš & Škarpová, Marie (eds.). 2012. Sem, sem Děťátko – kritická edice české barokní písně. Listy filologické 135 (1–2). 155–175.
  • Kosek, Pavel. 2012. Die Interpunktion im Gesangbuch Jesličky Staré nové písničky von Fridrich Bridelius. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 47. 193–221.
  • Malura, Jan & Kosek, Pavel (eds.). 2004. Čistý plamen lásky. Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska. Brno: Host.
  • Malura, Jan & Kosek, Pavel (eds.). 2001. Matěj Tanner: Hora Olivetská. Brno – Ostrava: Masarykova univerzita – Ostravská univerzita.
  • Malura, Jan & Kosek, Pavel & Pospíšil, Michael (eds.). 1999. Jan Josef Božan: Slaviček rájský. Brno – Ostrava: Masarykova univerzita – Ostravská univerzita.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info