Ústav českého jazyka

Dějiny češtiny

- charakteristika jednotlivých vývojových etap historické češtiny včetně periodizace

- jazyk konkrétních textů (především doby střední)

- dějiny pravopisu

Lidé

prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

Mgr. Ondřej Mrázek

Mgr. Lucie Štěrbová 

Granty

Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc‑Czech online), (GAP406/11/0294), 2011–2015

Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), (LC546), 2006–2011

Dějiny české jazykovědné bohemistiky, (GA405/03/1418), 2003–2005

Čeština v jazykovědných pojmech (Slovník), (GA405/98/0746), 1998–2000

J. V. Zlobický – seine Bedeutung als Initiator und Vermittler der böhmischen und slawischen Studien in der Habsburgermonarchie des 18. Jahrhunderts, (MŠMT AKTION, č. 31p24), 2001–2003

Publikace

Pleskalová, Jana. 2017. „Nejstarší období češtiny“ z pohledu Hájkovy Kroniky české a historických faktů. In M. Stluka et al. (eds.), Li∫ka a czban. Sb. příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 10–16.

Kosek, Pavel. 2017. Die Graphie der zweiten Ausgabe des Traumbuchs (1581) von Václav Hájek z Libočan. Wiener Slavistisches Jahrbuch 5(1). 57–79.

Pleskalová, Jana. 2016. Hesla Diakritický pravopis; Nabodeníčko; Nekrolog; Primitivní pravopis; Spřežkový pravopis atd. In P. Karlík et al. (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 

Pleskalová, Jana. 2015. Význam CDB pro hlubší poznání staré češtiny. Studia historica Brunensia 62(1). 25–32.

Kosek, Pavel. 2013. Jazyk Jesliček F. Bridelia. Listy filologické 136(1–2). 125–160.

Čornejová, Michaela et al. (eds). 2010. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) / History of Czech Orthography (up to 1902). Brno: Host – Masarykova univerzita.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info