Dějiny češtiny

Výzkum se věnuje charakteristice jednotlivých vývojových etap historické češtiny včetně periodizace. Zkoumá se jazyk konkrétních textů (především doby střední). Pozornost je také pokládána dějinám pravopisu.

Lidé

 • prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
 • prof. doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Mrázek
 • Mgr. Lucie Štěrbová 

Granty

 • Vývoj slabičných sonor v češině, (GA23-04719S), 2023–2025
 • Databáze českých kramářských písní, (MUNI/FF-DEAN/1682/2023), 2024
 • Kramářské písně v brněnských historických fondech, (DG18P02OVV021), 2018–2022
 • Vývoj českých pronominálních enklitik, (GA17-02545S), 2017–2019
 • Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc‑Czech online), (GAP406/11/0294), 2011–2015
 • Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), (LC546), 2006–2011
 • Dějiny české jazykovědné bohemistiky, (GA405/03/1418), 2003–2005
 • Čeština v jazykovědných pojmech (Slovník), (GA405/98/0746), 1998–2000
 • J. V. Zlobický – seine Bedeutung als Initiator und Vermittler der böhmischen und slawischen Studien in der Habsburgermonarchie des 18. Jahrhunderts, (MŠMT AKTION, č. 31p24), 2001–2003

Publikace

 • Pleskalová, Jana. 2017. „Nejstarší období češtiny“ z pohledu Hájkovy Kroniky české a historických faktů. In M. Stluka et al. (eds.), Li∫ka a czban. Sb. příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 10–16.
 • Kosek, Pavel. 2017. Die Graphie der zweiten Ausgabe des Traumbuchs (1581) von Václav Hájek z Libočan. Wiener Slavistisches Jahrbuch 5(1). 57–79.
 • Pleskalová, Jana. 2016. Hesla Diakritický pravopis; Nabodeníčko; Nekrolog; Primitivní pravopis; Spřežkový pravopis atd. In P. Karlík et al. (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 
 • Pleskalová, Jana. 2015. Význam CDB pro hlubší poznání staré češtiny. Studia historica Brunensia 62(1). 25–32.
 • Kosek, Pavel. 2013. Jazyk Jesliček F. Bridelia. Listy filologické 136(1–2). 125–160.
 • Čornejová, Michaela et al. (eds). 2010. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) / History of Czech Orthography (up to 1902). Brno: Host – Masarykova univerzita.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info