Všichni jsou srdečně zváni na Doktorandský den Ústavu českého jazyka FF MU, který se bude konat ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 9.00 do 12.30 v posluchárně T103 (Kounicova 67a).

Na akci vystoupí 6 doktorandů ÚČJ. Příspěvky (v rozsahu 20 minut prezentace + 5 minut diskuse) budou částečně předneseny v angličtině.

Program:

Zahájení  (9.00–9.10)

Vystoupení doktorandů  (9.10–12.10)

9.10–9.35

Jakub Machura: Automatic punctuation detection using the SET parser (Automatické doplňování interpunkce s využitím analyzátoru SET)

9.35–10.00

Lucie Janků: Deriving vocative hierarchy in Slavic (Odvození vokativní hierarchie ve slovanských jazycích)

10.00–10.25

Veronika Kloudová: Concord: A Search for the Universal Account (Shoda: Hledání univerzálního řešení) 

Přestávka: 10.25–10.50

10.50–11.15

Barbora Kočařová: Usage of learner corpora in m-learning systems and future possibilities for Czech as a foreign language  (Využití žákovských korpusů ve vývoji vzdělávacích aplikací a možnosti pro češtinu jako cizí jazyk)

11.15–11.40

Ondřej Mrázek: MatoušCorpora: paralelní korpus biblických textů  (MatousCorpora: parallel corpus of biblical texts)

11.40–12.05

Lucie Štěrbová: Staroslověnské názvy zvířat a novobulharské paralely (ve srovnání s češtinou) (Old Church Slavonic terms for animals and their contemporary Bulgarian parallels in comparison with Czech language)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info