CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program, v současnosti platí mezinárodní dohoda CEEPUS III (od 1. 5. 2011).

Kdo se může o stipendium v programu ucházet
 • prezenční studenti bakalářských programů (od ukončeného druhého semestru)
 • prezenční studenti magisterských a doktorských programů
 • vysokoškolští pedagogové

V rámci studia na ÚČJ FF MU je možnost vycestovat přes CEEPUS doporučována především doktorandům.

O definitivním počtu stipendií přidělených pro daný akademický rok rozhoduje hlavní koordinátor ve Vídni.

Jak vyjet
 • v rámci sítí vysokých škol
 • individuálně jako tzv. freemover (pak je nutné zajistit si akceptační dopis z hostitelské univerzity a dále dva doporučující dopisy z domovské univerzity; bližší informace poskytne zájemcům o freemoverské místo Lucie Velebová: rychnovska@phil.muni.cz)

Přednost mají aktivity v rámci sítí.

Síť na ÚČJ FF MU

Ústav českého jazyka FF MU je zapojen do sítě Jazyk a literatura ve středoevropském kontextu (Language and literature in a Central European context). V jejím rámci je navázána spolupráce s následujícími univerzitami:

 • Chorvatsko
  Záhřeb:          University of Zagreb
  Osijek:            Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
 • Maďarsko
  Budapešť:      Eötvös Loránd University
  Budapešť:      Károli Gáspár University of the Reformed Church
  Debrecín:       University of Debrecen
  Segedín:        University of Szeged
 • Polsko
  Krakov:          Jagiellonian University in Cracow
  Lublin:           The John Paul II Catholic University of Lublin
  Poznaň:         Adam Mickiewicz University Poznań
  Varšava:        Warsaw University
  Vratislav:       University of Wroclaw
 • Rakousko
  Vídeň:            University of Vienna
 • Rumunsko
  Bukurešť:       University of Bucharest
 • Slovensko
  Bratislava:      Comenius University in Bratislava
 • Slovinsko
  Lublaň:           University of Ljubljana
 • Srbsko
  Bělehrad:       Belgrade University
  Nový Sad:      University of Novi Sad
Délka pobytu

Standardní doba pobytu je:

 • pro studenty 4 měsíce
 • pro doktorandy 2 měsíce
 • pro učitele 1 měsíc

Stipendium může být uděleno i na kratší dobu, lze o něj žádat opakovaně, maximální doba pobytu je však omezena na 10 měsíců. Pedagogové mají povinnost odučit alespoň 6 hodin během 5 pracovních dnů.

Finanční podmínky

Student/pedagog získává stipendium, které vyplácí cílová země. Informace o výši stipendia v jednotlivých zemích najdete na www.ceepus.info (Home – vlajka daného státu).

Uznávání předmětů/kreditů z pobytu v zahraničí

Centrum zahraniční spolupráce MU vyžaduje po studentovi podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu (viz čl. 9, od. 1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity; více informací najdete na webových stránkách CZS věnovaných uznávání předmětů ze studijních a pracovních pobytů studentů MU).

Před výjezdem se student musí dohodnout s vyučujícími na domácí univerzitě, které předměty absolvované v zahraničí mu bude možno uznat. Pokud nepřerušuje studium, musí mít dostatek kreditů pro postup do dalšího semestru.

Uznáváním výsledků studia v zahraničí je na ÚČJ FF MU pověřena Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Důležité termíny

Pro výjezd v rámci sítě:

 • sběr přihlášek do začátku prosince daného kalendářního roku na následující akademický rok
 • požadavky poté odeslány hlavnímu koordinátorovi sítě do Vídně, kde probíhá rozhodovací proces, výsledky obvykle známy během května
 • v případě získání stipendia:

do 15. června založení přihlášky na www.ceepus.info pro následující podzimní semestr,

do 30. října založení přihlášky na www.ceepus.info pro následující jarní semestr

Přihláška musí být v anglickém jazyce, o postupu jejího vyplnění a termínech, které je třeba dodržet, jsou úspěšní kandidáti vždy informováni e-mailem.

Pro freemovery:

 • uzávěrka přihlášek do 30. listopadu (stipendia jsou freemoverům udělována jen na jarní semestr)
Kontakt, další informace

V případě zájmu o mobilitu v programu CEEPUS kontaktujte Lucii Velebovou (rychnovska@phil.muni.cz), která vám sdělí bližší informace.

Obecné údaje o programu najdete na:

ÚČJ FF MU získal ocenění Národní kanceláře CEEPUS

Ve čtvrtek 26. května 2016 ocenila Národní kancelář CEEPUS nejlepší projekty univerzitních sítí za uplynulý akademický rok. Certifikát The Czech National CEEPUS Office Prize je udělován již od roku 2012 a v letošním roce ho získalo šest pracovišť z pěti českých univerzit. Jednou z oceněných byla i mobilitní síť Ústavu českého jazyka FF MU s názvem Language and literature in a Central European context, vedená Mgr. Lucií Rychnovskou, Ph.D.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info