Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Obor: Český jazyk a literatura

Zde se přihlašujete ke státnicím. Po výběru typu studia se vám zobrazí formulář, ve kterém je nutné vyplnit:

- do jména: jméno, příjmení, UČO

- do zprávy: jméno vedoucího diplomové práce, obor (např. Učitelství českého jazyka pro SŠ) a u červnových termínů, zda je termín řádný či opravný (v případě opravného termínu jména členů předchozí komise)

Zářijové termíny jsou POUZE ŘÁDNÉ.

Typ studia: