Synchronní lingvistika

English version

V rámci synchronního studia je kladen důraz na moderní formální přístupy ke gramatice (generativní gramatika a generativní fonologie). Studenti se v rámci pravidelných každotýdenních seminářů (vyučovaných střídavě anglicky a česky)seznamují na základě konkrétních dat se současnými teoriemi v rámci Principů a Parametrů (kartografie, nanosyntax, government phonology, distribuovaná morfologie). Důraz je kladen na časté konzultace s vedoucím práce a na integraci jednotlivých studentů do skupiny, v níž spolu mohou smysluplně spolupracovat. Kromě oficiální výuky probíhá pravidelně tzv. “syntax reading group”, kde se diskutuje o vybraných článcích relevantních pro probíhající výzkum. Existuje snaha zajistit doktorandům nad rámec stipendií pozice ve výzkumných projektech. Hlavními vyučujícími v tomto směru DS jsou v Ústavu českého jazyka FF MU Pavel Caha a Markéta Ziková.

ÚČJ je (na české poměry) centrem čilého mezinárodního provozu. Za poslední dva roky u nás přednášeli (mezi jinými) následující zahraniční hosté (někteří i dlouhodobě):

  • Gillian Ramchand
  • Guido Vanden Wyngaerd
  • Jonathan Bobaljik
  • Marcel den Dikken
  • Michal Starke
  • Rajesh Bhatt
  • Susi Wurmbrand
  • Tarald Taraldsen
  • Tobias Scheer

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info