Přednáška Mgr. Veroniky Novákové z Kriminalistického ústavu v Praze

Současný stav české forenzní lingvistiky, 15. 11. 2017 v rámci Týdne humanitních věd FF MU