Přednáška Mgr. Ivana Lukavského 

Strojový překlad v lokalizační praxi, 31. 10. 2014