Přednáška Mgr. Hany Žižkové

Bakalářskou práci správně a bez chyb, 16. 10. 2015