Přednáška Ing. Jana Sirotka, MBA 

Chytré mapy – příběh úspěšné svobodné firmy, 13. 11. 2015