Přednáška doc. Ing. Jindřicha Matouška, Ph.D. a Ing. Jana Ševce, Ph.D.

Řečové technologie: od výzkumu k praxi, 7. 10. 2016