Cena děkana za vynikající bakalářské, magisterské a doktorské práce 

16. 11. 2017