Přednáška prof. Františka Čermáka

  • 17. března 2017
    13:00
  • učebna M11, budova M

V pátek 17. 3. 2017 bude hostem ÚČJ prof. František Čermák, který prosloví
přednášku Počátky jazykových korpusů u nás. Vítáni jsou všichni zájemci.

Místo a čas: učebna M11, budova M, 13 h

Anotace:

Přednáška (vzpomínková i historizující)o tom, jak začínaly české
korpusy, především  Český národní korpus, přinese pohled na první pokusy
vystavět novou a lepší informační bázi pro jazykovědu, zpočátku ale
specificky pro lexikografii. Všimne si i postojů jednotlivých aktérů, ne
vždy příznivých, i okolností vzniku, připomene „korpusy“ tvořené původně
pro slovníky, a to i v širším kontextu evropském. Po připomenutí
některých notorických problémů naznačí i možný další vývoj.

Prof. František Čermák:

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc., se jako zakladatel a dlouholetý
ředitel Ústavu Českého národního korpusu zasloužil o vznik a rozvoj české
korpusové lingvistiky a  též o přenesení  jejích metodologických  postupů
do řady dalších  slovanských zemí. Z jeho bohaté odborné činnosti je třeba
dále připomenout  alespoň práce z oblasti frazeologie,  lexikologie   a
lexikografie (Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General
Phraseology, 2007; Lexikon a sémantika, 2010; Slovník české frazeologie a
idiomatiky, 2. rozš. vyd. 2009, doplňkový onomaziologický díl 2016). Šíři
odborných zájmů prof. Čermáka  i jeho celoživotní orientaci na studenty
dokumentuje mj. opakovaně vydávané kompendium Jazyk a jazykověda.

 

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info