Přednáška Lenky Kanellia

  • 12. listopadu 2021
    13:00 – 14:30
Bez popisku

odkaz na MS Teams: https://bit.ly/3bHFAY2

 

Distanční vzdělávání pro české děti ve světě

Přednáška přiblíží studentům proces vzniku vzdělávacího projektu distanční výuky českého jazyka. Jaké byly prvotní hlavní cíle projektu? Podařilo se je splnit? Jak důležitá je spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi? Na které děti je výuka zaměřená a proč? Jaká jsou specifika práce s českými dětmi žijícími v zahraničí? Zaměříme se také na budování třídního kolektivu a pocitu sounáležitosti a na vytváření vztahů a vazeb mezi dětmi v online výuce.

 

Lenka Kanellia 

Rodačka z Plzně vystudovala v Praze Bankovnictví a mezinárodní investice. V návaznosti na své profesní aktivity v současnosti dokončuje v Praze studium Mezinárodních a diplomatických vztahů.

V profesním životě se věnuje tvorbě a realizaci zejména kulturních a vzdělávacích projektů. Podílela se také na organizaci celé řady obchodních a obchodně-kulturních konferencí a summitů nebo na organizaci doprovodných akcí během Světového ekonomického fóra v Davosu. Mluví česky, anglicky, řecky, německy a francouzsky. V posledních letech se díky své práci neustále pohybuje v multikulturním a vícejazyčném prostředí. 

Jako Češka v zahraničí je výraznou osobností krajanské komunity a iniciativ v Řecku i ve světě. Usiluje se o propojování krajanů nad rámec jednotlivých států a o udržování českého kulturního dědictví v rámci krajanských komunit. Jejím dlouhodobým cílem je budovat a udržovat dobré jméno České republiky v zahraničí a seznamovat širokou veřejnost napříč světem i generacemi s krásami a kulturním bohatstvím České republiky.

Je předsedkyní spolku Krajánek ve světě, předsedkyní České asociace v Řecku, předsedkyní české sekce International Action ART a bývalou předsedkyní Českého krajanského spolku v Athénách. 

Pod hlavičkou Krajánka ve světě a posléze ve spolupráci s Českou asociací spustila v loňském školní roce pilotní fázi projektu distančního vzdělávání pro české děti ve světě. Tento projekt získal v záři Evropskou jazykovou cenu LABEL a úspěšně pokračuje i v letošním roce. Ve virtuálních třídách tak usedávají do lavic děti z Evropy, Asie, Ameriky, Afriky, Austrálie i Nového Zélandu. Jediné, co mají společné je jejich vztah k České republice. Za pomoci moderních technologií a skvělého pedagogického týmu se tyto multilingvní děti učí češtinu jako jazyk svůj, svých rodičů a své české rodiny.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info