Přednáška dr. Tölgyesiho - Středoevropská kuchyně jako zrcadlo kontaktů interkulturních

  • 15. dubna 2019
    14:00 – 15:30

Anotace: V příspěvku bude věnována pozornost přejatým výrazům z oblasti gastronomie, které se dají rozčlenit do těchto skupin: 1) pečivo, moučníky, např. č. knedlík, slk. knedľa a maď. knédli přes raně nhn. knödel (dnes Knödel) ze střhn. dem. knödel od knode, knote ‘uzel’; 2) jídla a výrobky z masa, např. maď. fasírt, č. a slk. fašírka ‘sekaná, karbanátek’ z rak.-něm. Faschiertes (něm. Hackfleisch); 3) ovoce, zelenina, např. č. šnytlík, šnytlich, slk. † šnitlink a maď. snidling ‘pažitka’ z rak.-něm. Schnittling (něm. Schnittlauch); 4) nápoje, např. č. šnaps, šňaps, slk. šnaps a maď. snapsz z něm. Schnaps; 5) místnosti a jejich vybavení, např. č. štamprle, slk. štamp(e)rlík a maď. stampedli, † stamperli ‘sklenička, panák’ z bav.-rak. Stamperl (něm. Schnapsglas).

O přednášejícím: Mgr. et Mgr. Tamás Tölgyesi, Ph.D. (25. prosince 1979 Budapešť), kontaktový lingvista, bohemista a lexikolog. Vystudoval obory bohemistika a germanistika na Filozofické fakultě Katolické univerzity Petra Pázmánye (KUPP) v Maďarsku. Absolvoval stáže v Praze, Brně, Olomouci a ve Vídni. Jeho diplomová práce Das Kasussystem im Deutschen und Tschechischen vyšla v Německu jako samostatná publikace. Se svým článkem a přednáškou o německé vojenské terminologii v českém, slovenském a maďarském jazyce skončil v celostátní vědecké soutěži maďarských doktorandů Pro Patria et Scientia na druhém místě. Jeho školitel prof. PhDr. Antonín Vašek, CSc. (25. září 1925 Zubří – 19. prosince 2018 Brno) byl odborným kuratoriem zvlášť oceněn. Svou disertační práci na téma Lexikální germanismy v dnešní češtině obhájil s výsledkem summa cum laude. Zabývá se kontaktovou lingvistikou (se zvláštním zřetelem na jazykové vztahy ve střední Evropě), sociolingvistikou a korpusovou lingvistikou. V letech
2007–2013 na katedře bohemistiky KUPP vyučoval českou gramatiku, historickou mluvnici češtiny, vznik a vývoj spisovného jazyka českého, stylistiku, dějiny slavistiky a počítačovou lingvistiku. Od roku 2009 přednáší fonetiku a
fonologii, morfologii a syntax češtiny na katedře slovanské filologie Univerzity v Segedíně. Od roku 2016 působí jako odborný asistent u profesora Stefana Michaela Newerkly v Ústavu slavistiky Vídeňské univerzity, kde zajišťuje předměty úvod do slavistiky, lexikologie dnešní češtiny a slovenštiny.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info