Přednáška dr. Tölgyesiho - Hungarismy v němčině a slovanských jazycích

  • 16. dubna 2019
    14:00 – 15:30

O přednášejícím: Mgr. et Mgr. Tamás Tölgyesi, Ph.D. (25. prosince 1979 Budapešť), kontaktový lingvista, bohemista a lexikolog. Vystudoval obory bohemistika a germanistika na Filozofické fakultě Katolické univerzity Petra Pázmánye (KUPP) v Maďarsku. Absolvoval stáže v Praze, Brně, Olomouci a ve Vídni. Jeho diplomová práce Das Kasussystem im Deutschen und Tschechischen vyšla v Německu jako samostatná publikace. Se svým článkem a přednáškou o německé vojenské terminologii v českém, slovenském a maďarském jazyce skončil v celostátní vědecké soutěži maďarských doktorandů Pro Patria et Scientia na druhém místě. Jeho školitel prof. PhDr. Antonín Vašek, CSc. (25. září 1925 Zubří – 19. prosince 2018 Brno) byl odborným kuratoriem zvlášť oceněn. Svou disertační práci na téma Lexikální germanismy v dnešní češtině obhájil s výsledkem summa cum laude. Zabývá se kontaktovou lingvistikou (se zvláštním zřetelem na jazykové vztahy ve střední Evropě), sociolingvistikou a korpusovou lingvistikou. V letech 2007–2013 na katedře bohemistiky KUPP vyučoval českou gramatiku, historickou mluvnici češtiny, vznik a vývoj spisovného jazyka českého, stylistiku, dějiny slavistiky a počítačovou lingvistiku. Od roku 2009 přednáší fonetiku a fonologii, morfologii a syntax češtiny na katedře slovanské filologie Univerzity v Segedíně. Od roku 2016 působí jako odborný asistent u profesora Stefana Michaela Newerkly v Ústavu slavistiky Vídeňské univerzity, kde zajišťuje předměty úvod do slavistiky, lexikologie dnešní češtiny a slovenštiny.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info