Habilitace Mgr. Markéty Zikové, Ph.D.

Ve čtvrtek dne 20. června od 14 hod. se bude před vědeckou radou FF MU habilitovat Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. Budeme jí držet palce. Přednáška je veřejná a proběhne v zasedací místonsti na děkanátu.

Sdílení události