Doktorandský den Brno – Regensburg

  • 11. listopadu 2016
    9:00
  • místnost 107, Komenského náměstí

ÚČJ FF MU Brno – Bohemicum Regensburg-Passau

Program

Brno 11. 11. 2016 (místnost 107 v budově na Komenského náměstí)

Zahájení: 9.00-9.20

příspěvky 20 minut prezentace + 5 minut diskuse

I. blok 9.20-11.05

9.20-9.45        Bajro MurićHow to Study Language Policy in Times of Migration? Bosnien Immigrant Families in the German Speaking Areas

(Studium jazykové politiky v dobách migrace. Rodiny bosenských imigrantů v německy mluvících zemích)

9.45-10.10      Pavlína Vališová: Types of Pedagogical Corpora and their use in teaching Czech as a Foreign Language

(Typy žákovských korpusů a jejich využití ve výuce češtiny jako cizího jazyka)

10.10-10.35    Jana Nová: Common speech of young generation in the border zone of western Bohemia

(Běžná mluva mládeže v západočeském pohraničí)

10.35-11.00    Ondřej Mrázek: Betlemářství a jeho odraz v jazyce
(Making Christmas crib models: its reflection in language)

 

Přestávka: 11.00-11.30

 

II. blok 11.30-12.35

11.20-11.45    Kateřina Milotová: Infinitiv v podmínkových větách: korpusová analýza

11.45-12.10    Veronika Kloudová: On two meanings of exceptive phrases in Czech

(Dva významy výjimkových frází v češtině)

12.10-12.35    Anton Poludněv: Epenthesis

(Epenteze)

 

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info