Významný úspěch pracovníka ÚČJ

13. 10. 2018

Mgr. Pavel Caha,  Ph.D., pracovník Ústavu českého jazyka FF MU, byl
pozván na prestižní Massachusetts Institute of Technology, aby zde
promluvil  na téma  *Phrasal spellout, multiple exponence and bracketing
paradoxes*. Přednáška se uskutečnila  28. 9. 2018 a dr. Caha v ní 
představil nejnovější analýzu komparativu v rámci teorie nanosyntaxe.

Jaké důsledky mají závěry dr. Cahy a jeho kolegů Karen De Clercq a Guida
Vanden Wyngaerda pro zkoumání dané problematiky, si zájemci mohou přečíst
zde.

Plakát z přednášky na MIT zde.

Více článků

Přehled všech článků