Úspěch v MUNI Innovation Award

27. 4. 2023

Bez popisku

Laureáti MUNI Innovation Award 2023 z Ústavu českého jazyka:

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., a kolektiv (FF MU)

Ocenění za realizaci nástroje Opravidlo.cz

Nástroj Opravidlo.cz nabízí automatický korektor textů psaných českým jazykem, který je schopen pokrývat nejen kontrolu překlepů, ale také pravopisných, gramatických a typografických chyb. Je unikátní nejen rozsahem toho, co je schopen opravit, ale také možností seznámení se s podrobnějším vysvětlením, proč byla daná sekvence textu označena jako chybná.

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., a Mgr. Richard Holaj (FF MU)

Ocenění za vytvoření aplikace CzechME

CzechME je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější aplikace na výuku češtiny pro nerodilé mluvčí. Vznikla na základě spolupráce Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a IT firmy EVE Technologies, s. r. o., které bylo jako první firmě v rámci Filozofické fakulty MU nabídnuto udělení statutu spin-off. Aplikace se intenzivně věnuje i výuce gramatiky a výslovnosti, čímž je na trhu unikátní.

Více o udílení ceny zde. Fotografie z předávání ceny zde.

Předáním ocenění vrcholila akce Business Research Forum, o jejímž průběhu se více dočtete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info