Studentská exkurze ke krajanům do Daruvaru

17. 11. 2017 Michaela Faltýnková

Studenti bohemistiky vycestovali ke krajanům do Chorvatska představit současnou češtinu

 

Posluchače oboru Český jazyk a literatura, kteří si letošní podzim zapsali výběrový předmět Exkurze do české jazykové enklávy v Chorvatsku, čekal netradiční studijní zážitek – výuka češtiny jako školního předmětu v bilingvním prostředí. Do projektu se zapojilo téměř třicet studentů, kteří strávili dny 9.–14. 10. 2017 v malebném vnitrozemském městečku Chorvatska – Daruvaru.

Účastníci exkurze si nejprve ve skupinách čítajících dva až tři jedince připravili náplň osmi hodin výuky do dvou jim přidělených tříd na základní škole, vesnické malotřídce či gymnáziu a poté své programy přímo v Chorvatsku realizovali. Jednalo se o české vzdělávací instituce, avšak s bilingvními žáky – všechny děti kromě češtiny ovládaly také chorvatštinu. Praxe ale nebyla pouze pedagogická. Jedna trojice děvčat navštívila místo škol lokální nakladatelství Jednota, kde pomohla s korekturami a poučila tamní zaměstnance o spisovné normě češtiny i současné stylistice.

Mimo učení studenti navštívili Svaz Čechů, kde se dozvěděli důvod výskytu většího počtu příslušníků své národnosti v tak nezvyklé oblasti (Češi sem byli posláni jako nositelé pokroku, hlavně v zemědělství, a jako strážci vojenské hranice Habsburské monarchie), místní knihovnu, která překvapila kvalitním výběrem současné české literatury (nalezli byste v ní knihy od Kateřiny Tučkové, Miloše Urbana nebo Jiřího Hájíčka), a v neposlední řadě také zámek s připravenou degustací vín a ochutnávkou sýrů. Jedno odpoledne věnovali návštěvě nedaleké vesnice Ivanovo Selo, nejstarší české osady v Chorvatsku, pyšnící se etnografickou sbírkou a unikátním vyobrazením českých národních patronů – sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Vojtěcha – již byli namalováni a nainstalováni v kostele na přání obyvatel.

Závěr exkurze byl ryze odborného charakteru. Poslední den se studenti zúčastnili Sympozia o českém jazyce, cyklu přednášek věnovaných problematice českých menšin, na kterém vystoupila s krátkým příspěvkem také dr. Vojtová. Přednášky byly většinově věnovány problémům udržování rodného jazyka v prostředí, jemuž majoritně vládne jiný jazyk. Posluchači si tak mohli vyzkoušet, jak se asi cítili naši předkové v době Jungmanna, aneb jak to shrnula jedna z účastnic: „Sledovali jsme 19. století v přímém přenosu.“

Z exkurze jsme se vrátili nabití novými zkušenostmi a bohatší o spoustu nových zážitků a kamarádů jak z řad chorvatských Čechů, tak z řad svých vlastních spolužáků. Velké poděkování za to, že jsme dostali příležitost něco takového prožít, patří Monice Veltruski, která komunikaci s Daruvarem zprostředkovala. Dále poslanci pro českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu panu Vladimíru Bílkovi, Jihomoravskému kraji, Svazu Čechů, Filozofické fakultě MU a Ústavu českého jazyka za finanční podporu a v neposlední řadě také vedoucí ÚČJ paní doc. Hladké, která nad exkurzí převzala odbornou záštitu.

Celá akce má významný dopad i do budoucna. Hned po návratu se podařilo domluvit stáže do této oblasti v rámci programu Erasmus+, na které se již 3 studentky přihlásily. Jistý druh spolupráce vznikl také mezi daruvarskou školkou Ferda Mravenec a jednou školkou v Brně. Děti si vzájemně namalovaly obrázky, které jsme měli tu čest předat.

Michaela Faltýnková

 

Více článků

Přehled všech článků