Studentská exkurze ke krajanům do Daruvaru

17. 11. 2017 Michaela Faltýnková

Bez popisku

Studenti bohemistiky vycestovali ke krajanům do Chorvatska představit současnou češtinu

 

Posluchače oboru Český jazyk a literatura, kteří si letošní podzim zapsali výběrový předmět Exkurze do české jazykové enklávy v Chorvatsku, čekal netradiční studijní zážitek – výuka češtiny jako školního předmětu v bilingvním prostředí. Do projektu se zapojilo téměř třicet studentů, kteří strávili dny 9.–14. 10. 2017 v malebném vnitrozemském městečku Chorvatska – Daruvaru.

Účastníci exkurze si nejprve ve skupinách čítajících dva až tři jedince připravili náplň osmi hodin výuky do dvou jim přidělených tříd na základní škole, vesnické malotřídce či gymnáziu a poté své programy přímo v Chorvatsku realizovali. Jednalo se o české vzdělávací instituce, avšak s bilingvními žáky – všechny děti kromě češtiny ovládaly také chorvatštinu. Praxe ale nebyla pouze pedagogická. Jedna trojice děvčat navštívila místo škol lokální nakladatelství Jednota, kde pomohla s korekturami a poučila tamní zaměstnance o spisovné normě češtiny i současné stylistice.

Mimo učení studenti navštívili Svaz Čechů, kde se dozvěděli důvod výskytu většího počtu příslušníků své národnosti v tak nezvyklé oblasti (Češi sem byli posláni jako nositelé pokroku, hlavně v zemědělství, a jako strážci vojenské hranice Habsburské monarchie), místní knihovnu, která překvapila kvalitním výběrem současné české literatury (nalezli byste v ní knihy od Kateřiny Tučkové, Miloše Urbana nebo Jiřího Hájíčka), a v neposlední řadě také zámek s připravenou degustací vín a ochutnávkou sýrů. Jedno odpoledne věnovali návštěvě nedaleké vesnice Ivanovo Selo, nejstarší české osady v Chorvatsku, pyšnící se etnografickou sbírkou a unikátním vyobrazením českých národních patronů – sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Vojtěcha – již byli namalováni a nainstalováni v kostele na přání obyvatel.

Závěr exkurze byl ryze odborného charakteru. Poslední den se studenti zúčastnili Sympozia o českém jazyce, cyklu přednášek věnovaných problematice českých menšin, na kterém vystoupila s krátkým příspěvkem také dr. Vojtová. Přednášky byly většinově věnovány problémům udržování rodného jazyka v prostředí, jemuž majoritně vládne jiný jazyk. Posluchači si tak mohli vyzkoušet, jak se asi cítili naši předkové v době Jungmanna, aneb jak to shrnula jedna z účastnic: „Sledovali jsme 19. století v přímém přenosu.“

Z exkurze jsme se vrátili nabití novými zkušenostmi a bohatší o spoustu nových zážitků a kamarádů jak z řad chorvatských Čechů, tak z řad svých vlastních spolužáků. Velké poděkování za to, že jsme dostali příležitost něco takového prožít, patří Monice Veltruski, která komunikaci s Daruvarem zprostředkovala. Dále poslanci pro českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu panu Vladimíru Bílkovi, Jihomoravskému kraji, Svazu Čechů, Filozofické fakultě MU a Ústavu českého jazyka za finanční podporu a v neposlední řadě také vedoucí ÚČJ paní doc. Hladké, která nad exkurzí převzala odbornou záštitu.

Celá akce má významný dopad i do budoucna. Hned po návratu se podařilo domluvit stáže do této oblasti v rámci programu Erasmus+, na které se již 3 studentky přihlásily. Jistý druh spolupráce vznikl také mezi daruvarskou školkou Ferda Mravenec a jednou školkou v Brně. Děti si vzájemně namalovaly obrázky, které jsme měli tu čest předat.

Michaela Faltýnková

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info