Student češtiny získal Cenu děkana FF MU 2019 za nejlepší bakalářskou práci

Bc. David Ryška, student oboru Český jazyk a literatura, získal v roce 2019 první místo za bakalářskou práci s názvem Slovosled zájmen v Bibli kralické. Vedoucím práce byla Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

10. 2. 2020

Bez popisku

Anotace práce:

Tato bakalářská diplomová práce se zabývá analýzou slovosledu zájmen v nominální frázi v Bibli kralické, konkrétně v Evangeliu sv. Matouše. Práce zkoumá slovosledné chování posesiv, demonstrativ a totalizátorů a pokouší se odhalit jednak případné vlivy latinských schémat na postavení zájmen ve frázi, jednak odlišnosti ve slovosledném chování dvou rozdílných žánrů, jenž Bible kralická obsahuje, ve vlastním biblickém textu a v komentářích. Výsledky analýzy jsou průběžně řazeny do kontextu dosavadního (a v jednom případě rovněž současně probíhajícího) výzkumu vývoje slovosledu české nominální fráze. Cílem práce je přinést nové poznatky jak o slovosledu nevulgátních překladů bible, tak o slovosledu různých žánrů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info