Rozloučení s dr. Kloferovou

13. 7. 2020 se naposled rozloučíme s  PhDr. Stanislavou Kloferovou, CSc., dlouholetou externí vyučující ÚČJ FF MU a výjimečně dobrým člověkem.

9. 7. 2020

V dr. Kloferové ztrácíme vynikající dialektoložku, jednu z největších znalkyň české i německé nářeční problematiky, nesmírně pracovitou a přitom mimořádně skromnou badatelku, kterou bude česká lingvistika velmi postrádat. S Filozofickou fakultou MU a s jejím bohemistickým pracovištěm byla dr. Kloferová dlouhodobě spjata, a to nejen jako absolventka vysokoškolského studia na této fakultě, ale též jako účastník výzkumných projektů ÚČJ FF MU a především jako výborná a oblíbená pedagožka, která  předávala studentům své nadšení pro poznávání českých nářečí a řadu z nich dovedla i k napsání doktorských nebo diplomových prací s touto tematikou. Kolegům i studentům dokázala vždy ochotně a s taktem poradit, šířila kolem sebe optimismus a přátelský humor. Tak si ji budeme pamatovat a s vděčností na ni vzpomínat.


Učitelé a studenti brněnské bohemistiky


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info