Přihlašování k SZZ na září 2022

1. 6. 2022

V oddíle Studium – Přihlašování k SZZ byly otevřeny formuláře k přihlašování k SZZ na září 2022.

Přihlášení je povinné (netýká se studentů oboru PLIN).

SZZ v září 2022termín řádný – se konají prezenční formou (pokud se zásadně nezmění zdravotní situace v ČR).

Přihlašování od 1. června do 7. srpna 2022.

Termín konání od 5. do 9. září 2022 (komise, termín a časový harmonogram konání SZZ bude upřesněn podle počtu přihlášených).

Studenti jsou povinni přihlásit se také v ISu na zkušební termín ke SZZ.

Po vložení jazykovědně diplomové práce do archivu v ISu je třeba tuto skutečnost oznámit sekretářce ÚČJ e-mailem na bohem@phil.muni.cz. Vložení literárněvědné práce prosím oznamte na ÚČL na mail bromova@phil.muni.cz.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info