Přednáška: Biologické aspekty rozumění řeči a vyjadřování

5. 5. 2023

Bez popisku

Z pohledu fyzikálního je lidská řeč informačně bohatý zvuk, který se dynamicky mění v čase. Abychom mohli lidské řeči rozumět, musí být bezchybně zaznamenána lidským uchem a dostatečně rychle zpracována lidským mozkem. Lidský mozek musí být zároveň schopen efektivně vytvářet bioelektrické signály, které řídí pohyb mluvidel. Tato přednáška pojednává o procesech, které regulují senzorickou a expresívní komponentu lidské řeči, a jejich poruchách.

Doktor Rottenberg je z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a působí jako primář na oddělení ORL Nemocnice Třebíč.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info