Pozvánka na přednášku pro odbornou veřejnost

6. 9. 2022

Ústav českého jazyka Vás srdečně zve na přednášku pro odbornou veřejnost, kterou v rámci svého jmenovacího řízení prosloví pan doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (Ostrava, Katedra českého jazyka FFOU).

Téma: Vlastní jména v perspektivě textu
Abstrakt: Přednáška se zabývá možnostmi výzkumu proprií (vlastních jmen) nikoliv jako izolovaných jazykových jednotek, ale jako elementů zapojených do textu. Jejím cílem je upozornit na možnosti, které nabízí především korpusová lingvistika, popř. obecně kvantitativní onomastika.V úvodní části přednáška podává přehled současného stavu české onomastiky na pozadí světového vývoje a věnuje se významným impulzům posledních tří dekád (např. důraz na metodologii a empirizaci lingvistiky, komunikační zaměření, critical turn, kvantitativní metody). Připomíná kořeny kvantitativních přístupů k analýze proprií (role V. Šmilauera) a rovněž upozorňuje na problémy jejich automatického zpracování. V druhé části ukazuje potenciál i problémy kvantitativního výzkumu proprií na dvou konkrétních tématech: 1) kolokační analýza (sémantika, literární onomastika), 2) vlastní jména v překladových textech.
Datum a čas konání: 20. 9. 2022 v 10.00
Místo konání: D21

prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
předseda jmenovací komise


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info