Pozdrav z Bratislavy ze stáže pro PLIN

13. 10. 2021

Bez popisku

Nella Mazáčová, magisterská studentka programu Počítačová lingvistika, posílá pozdrav ze stáže v Bratislavě. Přečtěte si, co obnáší její práce pro Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra a co dělá ve volném čase.

 

Pracovní část dne tu trávím v Jazykovedném ústavu Ľudovíta Štúra, což je malebná renesanční budova v historickém centru města. Moje práce spočívá ve všelijakých úpravách anotace českých korpusů Aranea. Největším dílem se zabývám zachycováním zkratek v korpusu a jejich vlivem na tokenizaci a členění textu na věty, dále spamem v korpusu nebo nerozpoznanými proprii. Kromě vlastní práce se dozvídám spoustu věcí z oblasti korpusové lingvistiky a lexikografie, zjišťuji také, jak to chodí na jednotlivých odděleních jazykovědného ústavu a co aktuálně na ústavu vzniká. Spoustu nabytých znalostí z bakalářského stupně studia zde konečně můžu uplatnit nebo alespoň vidět v procesu a pochopit, navíc odkrývám další a další vrstvy možností práce s korpusy.

Odpoledne ráda vyměním počítač za něco méně digitálního: využívám toho, jak je Bratislava uzpůsobená pro cyklisty, nejraději se proháním na kole po březích Dunaje nebo stoupám na kopce za městem. Také navštěvuji místní galerie, kterých je zde požehnaně, prozkoumávám ikonická sídliště z osmdesátých let, ráno se toulám rozespalými uličkami Starého města a mojí nejoblíbenější náplní posledních týdnů se stalo navštěvování bratislavské filharmonie, která skoro každý den nabízí koncerty, na něž láká parádním repertoárem i světovými umělci. Bratislava je zvláštní město –⁠ charakter Starého města se mění: jednou je to skanzen plný turistů všelijakých národností, jednou zase síť cest místních lidí, kteří přesně vědí, kam míří, jakési městečko ze starých časů, které přetrvalo téměř nezměněné dodnes. Všechny podoby Bratislavy mají ale jedno společné –⁠ vždy je nějakým záhadným způsobem patrné, jak se tu kříží světy a národy, jedna ulice si nese slovenského ducha, další rakouského, maďarského... Právě tím, jak jsou tu stále živé určité aspekty historie, si mě Bratislava denně získává.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info