PLIN opět na Business Research Foru

4. 5. 2023

Bez popisku

Business Research Forum se koná každé dva roky a je to veletrh spolupráce Masarykovy univerzity s nejrůznějšími partnery.

Počítačová lingvistika letos představila dva své projekty, které vznikly v rámci grantové podpory TA ČR a ve spolupráci s partnery ze soukromého sektoru: nástroj Opravidlo.cz. a aplikaci CzechMe.

Na vývoji online webového korektoru Opravidlo.cz se podíleli doktorandi počítačové lingvistiky, pracovníci ÚČJ FF MU a Centra zpracování přirozeného jazyka FI MU. Partnery v projektu byli Ústav pro jazyk český AV ČR a Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK. Aplikačním garantem se stala společnost Seznam.cz, kterou vystřídala nezisková organizace Wikimedia ČR. Korektor je zdarma volně dostupný ve formě webového rozhraní na adrese www.opravidlo.cz. Při jeho vývoji jsou využívány nejlepší jazykové nástroje, zdroje dat a postupy, které jsou pro češtinu v současné době k dispozici.

Mobilní aplikaci CzechME k výuce češtiny pro cizince připravil ÚČJ FF MU ve spolupráci s firmou EVE Technologies, s. r. o. Aplikace zahrnuje přes 200 lekcí doplněných bohatým obrazovým a zvukovým materiálem. Cvičení jsou zaměřena na pravopis, gramatiku a slovní zásobu a posilují kompetence v poslechu, čtení i psaní. Oproti jiným aplikacím tohoto druhu obsahuje navíc modul pro nácvik správné české výslovnosti a je schopna se přizpůsobovat individuálnímu uživateli vzhledem k jeho úspěchům a neúspěchům během průchodu lekcemi. Je určena především úplným začátečníkům v ČR i v zahraničí (zahrnuje úrovně A0–A2).

Více fotografií z akce naleznete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info