Odešla prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

9. 3. 2023

Bez popisku

Smuteční oznámení o úmrtí prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc.

Dne 6. března 2023 nás ve věku 82 let opustila emeritní profesorka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. Paní profesorka patřila k výrazným postavám brněnské filozofické fakulty, na níž se zásadně podílela na rozvoji bohemistiky a obecné jazykovědy. Svým odborným zaměřením pokrývala řadu lingvistických oblastí, zejména fonetiku a fonologii, stylistiku a dialektologii. Na filozofické fakultě působila od roku 1970, nejprve na bohemistickém pracovišti, později na Ústavu jazykovědy a baltistiky, který spoluzakládala a v jehož čele stála devět let. Kromě brněnské filozofické fakulty působila také na Ústavu pro jazyk český AV ČR, Opavské univerzitě a Ostravské univerzitě. Byla rovněž členkou řady akademických rad a výborů. Vzpomínat na ni budeme především jako na akademičku, v jejímž působení se snoubila špičková vědecká činnost s vynikající činností pedagogickou. Zásadní měrou se podílela na formování několika generací absolventů filozofické fakulty, a to v roli vyučující, vedoucí absolventských prací a školitelky doktorských studentů.

Smuteční oznámení Filozofické fakulty MU je dostupné zde: https://www.phil.muni.cz/aktuality/zemrela-marie-krcmova


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info