Odešel prof. PhDr. Karel Pala, CSc.

21. 2. 2023

Bez popisku

S velkým zármutkem oznamujeme, že nás opustil ve věku nedožitých 84 let emeritní profesor Masarykovy univerzity prof. Karel Pala. Karel Pala se zásadní měrou zasloužil o rozvoj české počítačové lingvistiky jako svébytné jazykovědné subdisciplíny. Na Ústavu českého jazyka FFMU působil v letech 1964–1995 v roli odborného pracovníka, odborného asistenta, docenta českého jazyka a v letech 1993–1995 také vedoucího Kabinetu češtiny pro cizince. V roce 1995 přešel na nově založenou Fakultu informatiky, na které působil až do loňského roku. Na Fakultě informatiky se zejména zaměřil na rozvoj oboru zpracování přirozeného jazyka. S Ústavem českého jazyka však zůstal stále v kontaktu, a to mj. jako člen oborové rady doktorského programu českého jazyka.

Smuteční oznámení Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky dostupné zde: https://nlp.fi.muni.cz/cs/SmutecniOznameniKarelPala


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info